L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha portat a la jurisdicció contenciosa-administrativa una resolució del Jurat d'Expropiació de Catalunya amb la qual no està d'acord ja que considera que el preu que estableix és excessiu.

L'Ajuntament ha ofert 54.794,71 euros per l'expropiació d'uns terrenys inclosos en el projecte de reforma del passeig de Rius i Calvet, mentre que el Jurat d'Expropiació ha determinat un valor de 126.148,96 euros.

La propietat en reclamava 292.641. El regidor d'Urbanisme, Josep Saballs (TSF), ha explicat que, si bé l'Ajuntament i la propietat no s'han posat d'acord amb el preu que valen els terrenys expropiats, sí que coincideixen en l'expropiació, de manera que mentre es determina judicialment el preu que ha de pagar la corporació, la propietat ja hi ha autoritzat l'accés perquè s'hi desenvolupin les obres projectades.

La superfície expropiada correspon a un petit pati d'una finca, tapiada i que no té la façana alineada amb el passeig, sinó que hi dona un dels seus angles. És el número 2 del carrer de la Torre, un espai que, un cop acabada la reforma del sector, acollirà l'escultura coneguda com la «Pepita».

Saballs ha explicat que amb la propietat es van posar d'acord amb expropiar una porció de terreny de la finca, però no en el preu: l'Ajuntament n'oferia 54.794,71 euros, d'acord amb la valoració que en van fer els serveis tècnics municipals, mentre que la propietat en va demanar 292.641 euros.

Davant d'aquest desacord evident, van recórrer al Jurat d'Expropiació de Catalunya, el qual va quantificar el terreny en 126.148,96 euros. Un import que l'Ajuntament considera excessiu, motiu pel qual ha recorregut la decisió del Jurat a la via contenciosa administrativa.

L'Ajuntament vol reduir aquesta xifra perquè entén que, sobre el preu del terreny, s'hi ha d'aplicar un 40% de descompte del valor obtingut perquè és inedificable ja que es troba en la zona de servitud de protecció definida per la Llei de Costes.

Si bé el Jurat reconeix que hi ha aquesta limitació d'edificabilitat, aquest òrgan considera que no hi és d'aplicació la deducció. L'Ajuntament precisa que la inedificabilitat no prové del projecte d'obres, sinó de les característiques de la finca, i que no es pot indemnitzar per uns drets edificatoris que la propietat no té.