El govern de Calonge i Sant Antoni presentarà en el proper ple una modificació del pressupost d'inversions per atendre actuacions considerades prioritàries. La redistribució de les inversions d'aquest exercici 2019 passa per destinar un total de 550.000 ? a la millora de l'accessibilitat de l'edifici del consultori de Calonge (110.000 ?), la finalització de les obres dels vestidors del camp de futbol de Sant Antoni (250.000 ?) i la millora dels equipaments del parc de Sant Julià de Lòria (190.000 ?).

L'increment que suposen les inversions en aquests tres projectes es reduirà de les obres de rehabilitació del castell, a les quals enguany es destinaven 400.000 ?. Aquesta reducció es proposa amb l'objectiu de disposar de més temps per poder repensar els usos i funcions del castell, abans de finalitzar la rehabilitació, i també perquè els terminis de contractació no permetrien que aquesta obra estigués adjudicada aquest any 2019. En aquest sentit, l'actual govern aposta per primer pensar i valorar els usos i el funcionament del castell i posteriorment finalitzar-ne la reforma. La resta de l'import fins arribar a 550.000 ? de la modificació d'inversions són 150.000 ? que ja estaven previstos per finalitzar les obres dels vestidors del camp de futbol de Sant Antoni. Tot i això, i després d'una avaluació tècnica de les necessitats d'aquest equipament, es proposa incrementar la inversió fins a 250.000 ?.

Es destinen 110.000 ? a l'execució del projecte de rehabilitació i millora de l'accessibilitat de l'edifici de Can Patrici, on actualment s'ubica el consultori mèdic. El projecte planteja situar l'ascensor a l'espai que actualment ocupen un dels lavabos de la planta baixa i la cambra de neteja. La intervenció també redistribuirà l'espai afectat en planta baixa.

Els 250.000 ? per millorar el vestidor del camp de futbol del Sant Antoni serviran per instal·lar un ascensor, resoldre les mancances en els acabats interiors i en l'aïllament tèrmic de l'edifici, i millorar les instal·lacions d'aigua calenta sanitària, calefacció i ventilació.

Per la seva banda, el projecte de millora del parc de Sant Julià de Lòria permetrà una renovació de les instal·lacions esportives que hi ha en aquesta zona i també dels jocs infantils.