Els productors d'arròs de Pals acabaran la collita amb un 3% més de producció que el 2018. Amb pràcticament tota la superfície recollida, l'Associació de Defensa Vegetal (ADV) de l'Arròs de Pals, que engloba els productors de la marca de l'arròs de Pals, valora positivament la temporada amb l'obtenció d'un producte «de gran qualitat» i d'una collita «raonablement bona».

Segons el president de l'ADV de l'Arròs de Pals, Josep Pericay, la temporada s'està finalitzant i acabarà el divendres o el dissabte. De fet, només quedarien entre cinc i vint hectàrees de la producció per collir. En total, s'han collit 1.100 hectàrees d'arròs de Pals que suposa una producció de 7.000 tones, aproximadament un 3% més que el 2018.

«Ha estat una collita bona amb un arròs de gran qualitat i una producció raonablement bona», explica el president de l'associació de productors de la marca. De totes maneres, comenta Pericay, s'han tingut algunes incidències meteorològiques a causa de les pluges torrencials que haurien afectat una superfície «petita» de les plantacions.

En aquest sentit, els darrers aiguats haurien afectat «unes 20 hectàrees» -situades als camps que es troben en zones inundables- i haurien malmès part de la collita, apunta Pericay, i això «forma part de les coses que no podem controlar». En total, l'entitat ADV de l'Arròs de Pals representa els interessos dels 25 productors de la marca.

Entre les varietats produïdes per la marca d'arròs de Pals, les principals són: l'arròs rodó perlat amb bahia, tebre, bomba i jsendra; i l'arròs semi llarg amb nembo i carnaroli.

La collita va començar a principis d'octubre -amb les varietats de bomba i nembo- una mica més tard de l'habitual a causa de les condicions climatològiques i la falta de maduració.

Història de la marca

En aquest sentit, la marca de l'arròs de Pals ha estat l'última a collir-se, ja que a la resta de Catalunya ja s'ha acabat la collita, explica la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), que ha estimat que la collita en global al país ha estat de 149.750 tones, cosa que suposa un lleuger descens de l'1,3% respecte a l'any passat.

L'arròs de Pals és un arròs produït a l'Empordà que es comercialitza sota la marca Arròs de Pals, de qualitat extra i que es presenta de forma envasada. Les varietats més conegudes que es conreen són el bahia i el bomba com a més tradicionals, i el carnaroli i el nembo com a més actuals. El producte està adherit a la marca de garantia Productes de l'Empordà, creada el 2003.