Les obres de reforma i millora de la plaça mossèn Baldiri Reixac ja han acabat. Així ho va donar a conèixer ahir el consistori, que va destacar que s'ha recuperat i ampliat el parc infantil, que compta amb una tanca perimetral de protecció, i els bancs per seure. A més, s'ha col·locat una taula d'escacs, un armari de llibres ( bookcrossing) i papereres.

La millora de la plaça es va iniciar a finals de l'any passat amb el nou arbrat, til·lers, tot i que es van conservar els castanyers que encara es trobaven bé, a més de millorar i potenciar l'enllumenat i la vegetació de les zones enjardinades, com també millorar el paviment amb sauló compactat. «Volem que sigui l'àgora dels cristinencs», va valorar el regidor d'Obra Pública, Jaume Quintana.