La taula de cogestió marítima de l'espai de la xarxa Natural 2000 del litoral del Baix Empordà ha acordat impulsar 24 actuacions al llarg d'aquest any per millorar la gestió, ordenar els usos i comptabilitzar les activitats amb la preservació de la costa. El conseller de Territori, Damià Calvet, i la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, han presentat el Pla d'Acció 2020 que, entre les mesures, preveu formar els instructors de busseig en ecoguiatge o redactar plans d'usos i serveis de la temporada (PUST) que abordi les prioritats i harmonitzi la gestió a totes les poblacions incloses en l'àmbit. El pla també inclou onze actuacions orientades a completar la diagnosi dels usos i les activitats del medi marí.