La relació entre una embarcació i el seu capità és, des de temps immemorials, un vincle que va més enllà de la relació objecte-ésser humà. Aquests dies, al Port Marina de Palamós, una menorquina que no arriba als deu metres d’eslora, ha quedat abandonada pel seu propietari per l’impagament de l’amarra, que té un cost anual que oscil·la entre els 4.700 i els 40.400 euros en funció de les dimensions de la barca.

El gerent tècnic del port, Álvaro Navarro, explica que l’abandonament d’embarcacions petites no és un fet habitual. «Aquesta és la pitjor situació perquè sempre es busca arribar a un enteniment. Si per alguna raó una persona no pot mantenir la seva embarcació, sempre s’intenta evitar l’abandonament perquè per a nosaltres s’ocupa un espai que no podem llogar. Cal tenir en compte que ara a l’estiu hi ha menys ocupació perquè les embarcacions són a l’aigua, però després hi ha més demanda».

Pel que fa a la menorquina abandonada, des del port apunten que fa dos anys que no s’utilitza i, per aquest motiu, s’ha iniciat l’expedient d’abandonament.

L’expedient d’abandonament

Quan un port detecta l’abandonament d’una embarcació, sol·licita davant la Direcció General de Transport i Mobilitat (DGTM) que declari l’abandó de la mateixa. Per fer-ho, els sol·licitants han d’acreditar que el propietari de l’embarcació porta sis mesos sense abonar taxes i preus i sense activitat. Es demana també una certificació del deute acumulat, la notificació del gestor al propietari conforme s’ha intentat regular la situació i també s’efectua un peritatge del valor de l’embarcació. Un cop fet això, s’afegeix el registre marítim actualitzat i una nota simple del Registre de Béns mobles, així com documentació gràfica per recolzar tota la documentació anterior.

En el procediment es comunica l’inici a la Capitania Marítima i al propietari/usuari de l’embarcació. Igualment, es publica al butlletí de la Generalitat i al tauler de l’ajuntament de l’últim domicili conegut del propietari durant 2 mesos. Si és estranger, a través de l’ambaixada corresponent.

Abans de resoldre la situació d’abandonament s’efectua un darrer tràmit d’audiència al propietari i, si la tramitació ho conclou, la Direcció General de Transports i Mobilitat resol declarar l’embarcació, vehicle o bé, en abandonament. Una vegada es notifica la declaració d’abandonament, l’embarcació passa a dependre de Ports de la Generalitat, que gestiona la seva subhasta si l’embarcació té valor, o requerirà el seu desballestament si aquest valor és nul o, si una vegada subhastada, no ha resultat adjudicada.

Segons fonts consultades, la subhasta, a vegades, permet adquirir embarcacions per sota el preu real de mercat, que en el cas de l’embarcació en qüestió oscil·la entre els 5.000 i els 15.000 euros en funció de l’any de creació.