Del 16 al 22 de setembre se celebra a tot Catalunya la Setmana Europea de la Mobilitat que pretén conscienciar sobre la necessitat de reduir el nivell d'emissions. Des de fa anys s'insisteix en la necessitat d'anar reduint l'ús del vehicle particular per a desplaçaments, especialment els de curta distància. Moltes ciutats han fet ja passos en aquest sentit i han apostat per incrementar per exemple sistemes de transport urbà com per exemple busos elèctrics o fins i tot tramvies. L'ús de la bicicleta també es presenta com un element de transport molt adequat per circular per l'interior de les ciutats.

Si bé moltes ciutats ja prenen consciència del que suposa una mobilitat sense emissions encara queda molt de camí per recórrer. La Generalitat assegura que aquesta Setmana Europea de la Mobilitat promou «hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables com són els desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic o amb vehicle elèctric, així com visualitzar els canvis possibles en l'ús de l'espai públic, millorar la qualitat de l'aire i la reducció de la contaminació. Amb el lema «Per una mobilitat sense emissions, la Setmana del 2020 vol arribar a la neutralitat en emissions de carboni al 2050».

Aquest objectiu passa per marcar-se una sèrie d'accions. Amb la voluntat col·lectiva es pot arribar a l'objectiu marcat. Per això ens proposa estimular un comportament ciutadà en relació a l'ús del vehicle «compatible amb el desenvolupament urbà sostenible, en particular amb la protecció de la qualitat de l'aire, la prevenció d'accidents de trànsit, la reducció d'emissió de gasos que provoquen l'efecte hivernacle i el consum racional dels recursos energètics». En algunes grans ciutats ja s'estableixen algunes pautes per reduir la circulació de cotxes particulars. S'han fet moltes accions en aquest sentit i la ciutadania s'ha implicat també en alguns d'aquests passos. Una altra proposta és «sensibilitzar la ciutadania sobre els impactes ambientals del transport i informar-la sobre les seves diferents modalitats» i a la vegada impulsar «l'ús dels mitjans de transport sostenibles i, en particular, el transport públic, la bicicleta, la mobilitat a peu i els vehicles elèctrics».

En les distàncies curtes està clar que utilitzar una bicicleta o algun vehicle de tipus elèctric ens suposa un gran estalvi de temps i fins i tot de despesa. Un altre objectiu de la Setmana Europea de la Mobilitat és «potenciar un retrobament de la ciutadania amb la ciutat, la seva gent i el seu patrimoni cultural, en un entorn saludable i relaxat». També es vol reflexionar sobre «com afecta a la nostra salut l'ús excessiu del transport motoritzat». D'una banda, la contaminació atmosfèrica i la congestió que generen tenen un impacte negatiu sobre els sistemes respiratori i cardiovascular i propicien el sedentarisme i la inactivitat física.

Cal moure's per la ciutat o a peu o amb transport urbà. Tots hi sortim guanyant i més quan cada vegada més les ciutats han canviat la seva configuració urbana. Cada cop hi ha més vies comercials per a vianants que busquen precisament que la gent hi vagi a passejar i deixi el cotxe en un altre espai.

La Setmana de la Mobilitat busca el foment dels desplaçaments a peu i en bicicleta per les ciutats, potenciar els espais d'estacionament segurs en estacions de tren o autobusos, instal·lar un servei públic de reparació de bicis, potenciar la creació de zones segures d'aparcament de bicicletes, crear les anomenades zona 30 on els vehicles no poden superar aquesta velocitat amb l'objectiu de pacificar la circulació, crear més zones exclusives per a vianants en places i carrers, ampliar les voreres amb més carrils bici i fomentar des dels ajuntaments la redacció de plans d'accessibilitat.