El claustre de la Universitat de Girona haurà de debatre si cal retirar el títol de doctora honoris causa a la magistrada Encarna Roca, per la seva actuació com a membre del Tribunal Constitucional. Els peticionaris recorden que es va adherir a la resta de membres del Tribunal tant per tombar la declaració de sobirania del Parlament com per admetre a tràmit el recurs contra la llei de consultes i el decret de convocatòria -i, per tant, suspendre automàticament la consulta. Els signants de l'escrit consideren que això "xoca frontalment amb algunes de les raons per les quals se li va concedir la distinció, singularment "pel seu compromís amb Catalunya i les seves institucions"".

Arran de la concentració en suport a la consulta del 9N que va tenir lloc a la UdG el dia 1 d'octubre representants dels tres col·lectius van iniciar una recollida de signatures per tal d'obtenir els suports necessaris entre els claustrals per tal de plantejar un posicionament clar de la Universitat sobre la consulta del 9-N.

Per convocar un ple extraordinari cal que ho sol·licitin una quarta part dels claustrals. Els impulsors de la convocatòria han aconseguit en pocs dies 77 adhesions, prop d'una desena més de les necessàries. Un cop validada la sol·licitud, el rector haurà de convocar la sessió en un termini de trenta dies. Per tant, el claustre es podria celebrar abans del 9 de novembre.

En l'exposició de motius, els impulsors de la iniciativa afirmen que "la voluntat majoritària de pronunciar-se sobre el futur polític del país ha topat, un altre cop, amb la negativa de l'Estat", i que davant d'aquesta nova conculcació de drets democràtics la UdG no pot eludir la seva responsabilitat social.

La petició inclou tres punts per sotmetre a debat i votació. En primer lloc, demanen que la UdG faci explícit el seu suport "a la convocatòria i a la materialització de la consulta del 9 de novembre". També proposen que la universitat s'adreci a l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) i a la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) "es posicionin favorablement a l'exercici democràtic que suposa la realització de la consulta". En l'últim punt reclamen que el Claustre insti el Consell de Govern de la UdG a retirar el títol de doctora honoris causa Encarna Roca.