Almenys 681 porcs vietnamites, una espècie considerada invasora al nou Catàleg Espanyol d'Espècies Exòtiques Invasores, viuen en estat salvatge a Catalunya, on han hibridat amb senglars i han contribuït a augmentar els danys a l'agricultura i els accidents de trànsit.

Segons un estudi encarregat pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat en el marc del Pla de prevenció dels danys i els riscos originats per la fauna cinegètica, estan proliferant els porcs vietnamites en llibertat perquè s'aparellen amb els senglars i la seva concentració s'ha fet especialment alta a l'àrea metropolitana de Barcelona.

El treball, que ha comptat amb la col·laboració de la Fundació Daina, pretén informar a la societat sobre la problemàtica que originen aquests animals i demanar la seva coresponsabilitat per fer front a aquest problema.

"L'actuació ciutadana és una de les principals formes d'evitar el comerç i adquisició d'exemplars d'aquesta espècie i que siguin alliberats al mitjà", segons els seus autors.

El treball vol evitar que la fertilitat del senglar s'incrementi producte de la hibridació i detectar males pràctiques en relació amb la tinença de porcs vietnamites que puguin escapar-se o accedir al medi natural.

També busca conservar la puresa d'una espècie autòctona, el senglar (Sus scrofa), pròpia de Catalunya.

L'origen del problema, segons han destacat els tècnics de la Generalitat, se situa en la moda de tenir porcs vietnamites i altres races de porc com animals de companyia, fins i tot en pisos sense pati, jardí o terrassa.

Quan els animals creen molèsties als seus propietaris, sovint s'alliberen en el bosc, o es lliuren a nuclis zoològics o altres instal·lacions no registrades, que sovint no tenen tanques o compten amb tancaments deficients, i els animals acaben finalment també en el bosc.

L'estudi ha recopilat dades entre els anys 2010 i 2017 de 681 porcs vietnamites o híbrids a Catalunya, encara que estimen que la xifra podria haver augmentat i arribar ja al miler.

La majoria dels exemplars observats eren híbrids (72%) i la resta (28%), porcs vietnamites purs, i s'han localitzat en pràcticament tot Catalunya.

Les úniques comarques sense cap dada han estat l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, i l'Alt Urgell, que són també les menys poblades.

La major part dels porcs s'han localitzat en les regions metropolitanes al voltant de les grans ciutats, sobretot en l'àmbit litoral i prelitoral.

L'estudi ha estimat que a la província de Barcelona viuen el 59% dels exemplars, seguida de Girona (14%), Lleida (10%) i Tarragona (9%), i ja més lluny la Catalunya central (5%) i les Terres de l'Ebre (3%).

Per comarques, el Vallès Oriental, Vallès Occidental i Barcelonès reuneixen un de cada dos porcs vietnamites o els seus híbrids assilvestrats (47% dels exemplars de Catalunya), mentre que comarques com el Maresme, la Selva, Alt Empordà, el Segrià o les Garrigues, concentren més de 6 grups detectats en cada cas, amb entre un 3 i un 6% dels exemplars trobats a Catalunya.

Els biòlegs han advertit que la proliferació de porcs vietnamites en llibertat és un risc important a causa de que amb la hibridació incrementen el nombre de cries per femella i perquè els porcs vietnamites encara s'acosten més als humans i les seves activitats, amb el que els riscos sanitaris s'incrementen, i també els d'accident de trànsit i els danys a l'agricultura.

El treball és fruit d'una col·laboració entre el Departament d'Agricultura i la Fundació Daina, i també han participat aportant informació el Departament de Territori, el Departament d'Ensenyament, la Federació de Municipis de Catalunya, l'Associació de Municipis de Catalunya, diferents cossos de seguretat, la Federació Catalana de Caça, protectores d'animals, l'empresa Minuartia, clíniques veterinàries d'animals exòtics, centres d'ensenyament i granges escola, altres nuclis zoològics, entre d'altres.