La multinacional catalana d'hemoderivats Grifols va confirmar, amb les dades de neuroimatge dels seus assajos clínics, l'eficàcia del recanvi plasmàtic per frenar l'Alzheimer lleu o moderat i es reunirà amb l'autoritat sanitària nord-americana per abordar aquests resultats.

Segons va informar la multinacional, Grifols va donar a conèixer ahir a la conferència Clinical Trials on Alzheimer Disease (CTAD) les dades completes del seu assaig clínic Ambar ( Alzheimer Management by Albumin Replacement), amb el qual tracta de demostrar l'eficàcia de les teràpies de recanvi de proteïnes plasmàtiques per combatre aquesta malaltia neurodegenerativa.

Grifols es reunirà d'aquí poc amb l'autoritat sanitària nord-americana, FDA, per discutir el programa de desenvolupament clínic Ambar i el disseny del pròxim estudi Ambar II, amb el qual es pretén aprofundir i complementar els treballs duts a terme fins ara.

L'èxit dels assajos clínics d'Ambar poden ser crucials per a la multinacional, que cotitza a la borsa espanyola i al Nasdaq nord-americà, ja que el mercat està pendent de conèixer quin potencial ús comercial podrà tenir la teràpia de Grífols.

En la conferència celebrada a San Diego, la companyia va presentar els resultats de les dades de neuroimatge de l'assaig, que demostren els efectes positius del recanvi plasmàtic en pacients tractats amb albúmina i immunoglobulina.

Resultats positius

En comparació amb les persones tractades amb placebo, l'estudi ha provat que els pacients amb recanvi plasmàtic presentaven una reducció menor del metabolisme de la glucosa cerebral després dels 14 mesos d'assaig, fet que apunta que poden haver-se reduït els seus danys neuronals.

Les dades de neuroimatge corroboren així els resultats positius obtinguts en les anteriors fases de l'assaig clínic, que han apuntat que el recanvi plasmàtic és capaç de reduir en un 71% el deteriorament clínic dels pacients amb Alzheimer breu i moderat.

El passat mes d'octubre, Grifols va donar a conèixer els primers resultats de l'estudi que ara s'ha completat, que van demostrar un alentiment del 61% en la progressió de l'Alzheimer en pacients en estadi moderat, així com efectes positius en la memòria, llenguatge i velocitat de processament en pacients en estadi lleu.

L'estudi tracta de demostrar que es pot frenar l'evolució de l'Alzheimer combinant l'extracció periòdica de plasma i substituint-lo per una solució d'albúmina, una proteïna plasmàtica.

«Recanvi plasmàtic»

Aquest tractament es basa en la hipòtesi que la majoria de la beta-amiloide, una de les proteïnes que s'acumula en el cervell de les persones amb Alzheimer, circula en el plasma lligat a l'albúmina.

Així doncs, l'assaig pretén demostrar que es pot estabilitzar el progrés de l'Alzheimer combinant l'extracció periòdica de plasma del pacient mitjançant la tècnica de la plasmafèresi i substituint-lo per una solució d'albúmina, un procés anomenat «recanvi plasmàtic».

Les conclusions presentades ahir suposen la quarta actualització de l'estudi contra l'Alzheimer, després de les que s'han donat a conèixer en els últims mesos a Lisboa, Los Angeles i Barcelona. Les accions de Grifols superen actualment els 30 euros, de manera que la companyia acumula una revaloració del 33% des de principis d'any i s'acosta a màxims, fixats en els 31,24 euros per títol.