Un total de 646.000 persones de la Diòcesi de Barcelona (que comprèn una població de 2,7 milions d'habitants) pateixen exclusió social, va advertir Càritas, que ha urgit a les institucions públiques i als polítics a «activar polítiques socials urgents per solucionar els problemes estructurals que provoquen aquesta situació».

Càritas adverteix que és la primera vegada que, després d'un període de crisi econòmica, la pobresa «no només no reverteix, sinó que augmenta», va assenyalar el director de Càritas Diocesana de Barcelona, Salvador Busquets a la presentació de les dades de l'informe sobre exclusió social i desenvolupament social de la Fundació Foessa.

De les 646.000 persones en exclusió social, que són 1 de cada 4 dels 2,7 milions d'habitants de la Diòcesi de Barcelona, 246.000 pateixen exclusió social severa, una xifra que, segons Salvador Buquets, «ha augmentat per primer cop en els últims anys».

«Moltes pobreses»

Segons l'informe, grans ciutats de la Diòcesi com ara Barcelona, l'Hospitalet, Santa Coloma o Badalona concentren més duresa de les situacions d'exclusió social que el conjunt de Catalunya o d'Espanya.

L'informe «no tracta només sobre la pobresa econòmica, sinó que aborda la multidiversitat de la pobresa, perquè hi ha moltes pobreses», va afirmar Busquets en al·lusió als 35 indicadors que l'informe ha utilitzat per mesurar l'exclusió social.

L'exclusió social es materialitza en manca de recursos, de drets, capacitats bàsiques i falta participació en la vida social, de manera que l'informe ha agrupat els 35 indicadors en 8 grans eixos que són l'ocupació, la capacitat de renda, la possibilitat de participar en processos electorals, nivell educatiu i escolarització, l'habitatge, salut, conflicte a la llar i aïllament social.

L'informe reflecteix que el 17% de la població de la Diòcesi (472.000 persones) ha estat desocupada en l'últim any i que 1 de cada 3 persones contractades temporalment ho han estat amb contractes inferiors a 7 dies.

Situació insalubre

L'estudi de Càritas mostra també que el 13% de la població (352.000 persones) «no ha pogut comprar medicaments o seguir dietes i tractaments per problemes econòmics» i que el 37% de les famílies «no tenen un lloc on viure o ho fan en un lloc insegur, amb l'amenaça d'un desnonament o viu rellogada».

En concret, el 20% dels habitants de la Diòcesi (547.000) viuen en situació insalubre d'amuntegament en superfícies menors a 15 metres quadrats per persona i el 17% de les llars estan al llindar de la pobresa severa tenint en compte els ingressos familiars i les despeses derivades de l'habitatge.

De l'informe també es desprèn que el 51% de la població està «menys disposada a ajudar els altres que fa 10 anys», el que Salvador Busquets ha qualificat com «fatiga de la compassió», que «no passa perquè les famílies i el entorn no vulguin ajudar, sinó que es deu al fet que disposen ara de menys recursos».