Un dels edificis més emblemàtics de l'entrada d'Arbúcies -pel carrer Camprodon-, la fonda Ayats, està a punt de passar a la història perquè aquesta setmana ja han començat els treballs de demolició. Ahir els operaris ja van retirar el sostre per facilitar al màxim les tasques de les grues que s'encarreguen de l'enderroc. Aquests treballs de demolició, que segons l'alcalde, Roger Zamorano (ERC), es podria allargar entre "una o dues setmanes", ja es va començar a preparar la setmana passada, remarca el batlle, fent les tasques de neteja.

Aquest edifici, juntament amb l'antic Casal Republicà, un magatzem i alguna altra edificació més que hi ha en la illa que formen el carrer Francesc Camprodon amb el Castell permetran eixamplar aquesta darrera via i, per tant, reordenar una de les entrades del poble. La idea és fer el carrer ample així com les seves voreres per guanyar en seguretat i fluïdesa tant per a vianants com per a vehicles.

Aquesta entrada del nucli antic es troba a l'inici de l'eix comercial d'Arbúcies, el carrer Camprodon i el tram de carrer Castell que s'arranjarà, concretament és el que va entre la Placeta de Can Reus fins a Germana Assumpta. El Pla General d'Ordenació Urbana (POUM) d'Arbúcies ja preveia l'eixamplament del carrer Castell però, a més, de l'enderroc de les finques en resultarà també un solar de propietat privada, que s'utilitzarà, remarca Zamorano, com a aparcament municipal mentre no s'hi edifiqui. En concret, serà una zona d'estacionament per als vilatants d'unes ?? places.

Sense usar la força

El que ha propiciat aquest enderroc és l'estat ruïnós de les edificacions i, alhora, això va provocar que fa més d'un any el ple de l'Ajuntament exigís que, si aquest estiu no s'arribava a un conveni amb la propietat per a la seva demolició, es procedís a l'enderroc forçós. De fet, l'any passat ja va caure un voladís d'un dels edificis, sortosament sense provocar cap ferit.

Finalment, però, Ajuntament i propietat van arribar a un conveni i aquesta setmana s'ha començat a fer aquest enderroc, que en un inici l'Ajuntament havia previst iniciar a finals de juny, un cop passades les Enramades; però que finalment no s'ha iniciat fins aquesta setmana.