La Justícia també ensopega dues vegades amb la mateixa pedra. El judici que va desembocar en una condemna per a l'hostaler de Palol de Revardit Pere Mià s'ha de repetir de nou. Així ho ha ordenat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en una sentència que resol el recurs que va presentar Mià a la condemna sorgida del Jutjat Social 1 de Girona i que l'instava a pagar 21.000 euros a la Tresoreria de la Seguretat Social en concepte de sanció per no tenir degudament assegurat un treballador del restaurant. El TSJC insta ara el jutjat a celebrar altre cop el judici i a valorar la declaració d'un detectiu privat que havia contractat Mià per reforçar el seu al·legat exculpatori. Aquesta és la segona vegada que el TSJC mana repetir el judici i tomba la sentència del Social gironí. En l'altra ocasió, segons el TSJC, el jutjat va incórrer en la mateixa falta que ara: no permetre a l'hostaler defensar-se amb tots els mitjans possibles.

La tesi de la sala social del TSJC (integrada pels magistrats Gregorio Ruiz, Sara Maria Pose i Adolfo Matias Colino) apunta que durant el judici celebrat el març del 2008 el jutjat gironí va vulnerar el precepte constitucional que procura perquè aquells qui acudeixen a un jutjat no pateixin indefensió. I és que el Jutjat Social 1 (al capdavant del qual hi havia l'actual degà dels jutjats gironins, Hugo Novales) no va permetre prestar declaració a un detectiu privat que havia contractat Pere Mià per demostrar la solidesa del vincle que l'uneix amb el treballador presumptament mal assegurat.

La clau de l'assumpte està en el fet que la inspectora que es va presentar al Mas Mià l'any 2005 va aixecar acta de denúncia en considerar que un dels treballadors del restaurant no podia estar pagant autònoms perquè no és membre de la nissaga Mià i, per tant, havia d'estar contractat pel règim general. Pere Mià va al·legar que aquest treballador, de nom Joan, no és un empleat qualsevol sinó que des de fa més de vint-i-cinc anys és la parella sentimental de la seva germana i, per tant, un membre més de la família.

La cosa va arribar a judici i al jutjat l'empleat Joan va declarar que ell i la germana Mià "festejaven". La sentència va resoldre, llavors, que el vincle no era familiar i que Mià havia estat vulnerant la normativa tenint un treballador contractat de manera fraudulenta. La sanció no era poca cosa: 21.000 euros.

Nova repetició

Pere Mià va acudir al TSJC en via d'apel·lació i el tribunal va revocar la sentència i va manar repetir el judici perquè no s'havia valorat degudament la intervenció de determinats testimonis. Això passava l'any passat i mesos més tard el cas Mià tornava a la sala de vistes del Social 1 de Girona. De nou el magistrat Hugo Novales dirigia la vista i va condemnar Pere Mià al pagament de la sanció.

La cosa no va acabar aquí sinó que l'hostaler -que s'autobateja com a "Rei del Rostit"- va recòrrer de nou al TSJC disconforme amb la sentència sortida de Jutjat Social 1 gironí. La seva advocada, Mercè Campeny, fonamentava el recurs en el mateix motiu que l'anterior vegada: indefensió del demandat. Aquesta vegada el jutge no havia deixat declarar un detectiu privat que Mià -que considera que el seu ?cunyat li ha fet un flac favor declarant que simplement "festeja" amb la germana- no és només al mas quan toca treballar sinó que en dies de ?festa i època de vacances s'hi passeja com un membre més de la família.

El TSJC ha ordenat retornar un cop més la causa al Social 1 perquè el judici es tanqui amb la declaració d'aquest testimoni no tingut en compte. Pere Mià està satisfet amb la resolució però lamenta que "ja fa cinc anys de tot plegat" i insisteix què el xicot de la germana "no em va ajudar gens". En Joan segueix preparant amanides al restaurant però, segons Mià, el primer que va fer en deixar els autònoms i ser contractat va ser "agafar-se una baixa de sis mesos".