Un mes després que la Comissió Territorial de Patrimoni de Girona decidís aixecar parcialment la suspensió de les obres de rehabilitació de la nau del Vapor de la Burés d'Anglès, que estaven parades perquè aquesta es troba ara en un nou escenari de protecció en haver-se incoat la declaració de Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN) ara també ha desencallat el projecte de reforma de l'interior d'aquesta nau.

La decisió s'ha pres, segons explica el director territorial de Cultura, Miquel Sitjar, després de "reconduir algunes coses de tipus material i es va acceptar el ?disseny que ells -l'Ajuntament- tenien i que inicialment no ens semblava prou adequat perquè el visitant potser no es faria càrrec de com era la fàbrica, però era inevitable fer aquest circuit".

I és que les obres de reforma del Vapor de la Burés estan encaminades a museïtzar aquesta nau industrial que forma part de la Xarxa de Museus de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, motiu pel qual Sitjar ha "recomanat a l'Ajuntament que en el procés de treball busqui l'assessorament del Museu".

Les obres del Vapor de la Burés per condicionar la nau i convertir-la en futur museu industrial costen 514.000 euros i es van començar a final de desembre i havien de durar mig any i constistien no només en enderrocar un edifici adjacent a la nau, sinó també en la reforma de la sala que conté la màquina de vapor, condicionar els accessos a la nau perquè es pugui visitar i convertir en el futur centre d'interpretació. Ara amb totes les obres desencallades es preveu anar seguint el ritme marcat i, per tant, poder obrir el més aviat possible aquest museu del tèxtil.