La punta de cap de Creus és l'àrea del parc natural més visitada pels turistes amb una freqüència de 250.000 l'any. La majoria hi arriben en cotxe, generant, en temporada alta, una situació de visita "descontrolada" amb vehicles estacionats a qualsevol racó de la carretera i turistes que vaguen dispersats per camins que estan mal senyalitzats perquè falta un bon punt d'informació. Aquesta situació, la descriu el Pla d'Ordenació de la punta de cap de Creus que la Generalitat preveu tirar endavant. Per ordenar parteix de la base que cal regular el trànsit per allunyar-lo de la punta fins al límit del parc natural, a s'Alqueria, on hi hauria un aparcament. Es plantegen diferents propostes, una de les quals inclou restringir el trànsi a la punta. Això ha generat certa alarma a Cadaqués, on l'Ajuntament és clar: "no volem dipòsits de vehicles a s'Alqueria ni barreres a cap de Creus".

La punta de cap de Creus està situada a 5,4 quilòmetres de Cadaqués i és una Reserva del Parc Natural. Conté, en una extensió de terreny que s'endinsa al mar, importants valors geològics, fauna i flora, excepcional i única en molts casos a nivell mundial.

Que cal ordenar el trànsit rodat fins a aquest espai; definir bé els camins, o evitar que els turistes vaguin sense saber on van, ho tenen clar alcaldes de la zona, els especialistes i la Generalitat. Ara bé, com evitar la dispersió dels turistes o si és necessari restringir el trànsit rodat són qüestions que, per a alguns, requereixen un debat a fons, però per a altres són una conseqüència inevitable si es vol preservar l'espai i que fins i tot arriben massa tard.

El coordinador de la campanya per salvar cap de Creus prèvia a la llei de protecció del parc el 1998, membre de la Institució per a la Defensa i Estudi de la Natura (Iaeden), Xavier Vizcaíno, constata que "és la zona geològicament més interessant del cap de Creus, hem fet una reserva integral, desmantellem el club med, la lògica penso que ens porta a regular-ho". De fet, Vizcaíno considera que en 12 anys de creació del parc s'ha avançat molt poc en aquest sentit i creu que les restriccions aniran en augment de forma natural sense perjudicar l'economia local.

Justament per treballar en la regulació la Generalitat va encarregar una avaluació que mostrés quina és la situació i aportés propostes. Segons el director territorial de Medi Ambient a Girona, Emili Santos, properament es portarà a consideració la Junta Rectora del Parc Natural per debatre's i aprovar-se per part de la Generalitat. Santos deixa clar que és una obligació regular aquest espai i recorda que té una "situació geològica única en el món". L'estudi exposa mancances i planteja diverses propostes.

Impacte sobre l'entorn

La conclusió principal és que hi ha nombrosos factors que suposen un impacte sobre la geologia, la fauna, i la flora, el principal, la hiperfreqüentació que pateix la punta. Gairebé el 100% dels turistes que visiten el parc només s'adrecen a aquest sector on s'arriba per carretera i creuen que és conseqüència de manca d'informació que només s'adrecin a aquest punt. Quan hi arriben, l'estada és d'entre 15 i 45 minuts. Arriben allà, aparquen on poden i "una part important erren el sentit de la visita cercant un mirador privilegiat". Diu que la senyalització és deficient i que el punt d'informació situat al Far que va impulsar l'Ajuntament només és utilitzat per una minoria. Per tant, hi hauria tres punts claus: gran volum de vehicles; camins mal senyalitzats, i com a conseqüència turistes que van on volen, i manca d'informació general sobre el conjunt del parc. Això acaba suposant, diu la memòria, les escenes a la punta durant les temporades altes (estiu i caps de setmana) amb una "proliferació d'aparcaments incontrolats de vehicles que ocupen qualsevol espai lliure al costat de la carretera d'accés al far" amb situacions "caòtiques", "circulació motoritzada fora dels camins autoritzats", o dispersió dels visitants per camins no senyalitzats.

El Pla d'Ordenació aborda tots els problemes partint de la necessitat prèvia de reduir la freqüentació. Les propostes porten a impulsar les mesures que suposen regular el flux de trànsit fins allà. Es proposen sis escenaris diferents, tots amb l'objectiu d'anar ?allunyant el trànsit de la punta i situant una porta d'entrada a s'Alqueria (al límit del parc).

Excepte el primer escenari que planteja deixar-ho com està, la resta concreta que s'han de fer aparcaments i resetriccions al trànsit. En tots els casos es fa necessari aparcaments a diferents punts (S'Alqueria, Club Med, Culip i Far), però amb diferent capacitat. La gran diferència és en les darreres propostes, que opten per restringir el trànsit, o bé per temporada alta o tot l'any, i utilitzar transport públic.

Per a Santos, "els diferents escenaris no són alternatius uns dels altres" i el que s'ha de fer és anar avaluant les diferents actuacions que s'engeguin per buscar la més adequada, perquè "el que no podem fer és saber que hi ha una situació que posa en risc els valors naturals d'una reserva i no intenta resoldre-ho". Santos constata que es pretén buscar el consens, debatre's i que les mesures com ara restringir el trànsit no són a curt termini.

L'Ajuntament de Cadaqués va rebre la proposta l'any passat i ja va presentar-hi al·legacions en contra. L'alcalde, Joan Borrell (ERC), remarca que es va debatre amb tots els grups polítics i "unànimament" es va decidir contestar que no volen barreres al trànsit a s'Alqueria. Diu que estan d'acord en una ordenació per evitar la massificació, però començant per donar informació als visitants. "Des d'un punt de vista de comoditat d'informació, no hi és, comencem una mica pel teulat, això hi ha de ser, i l'únic que hi ha és el Far, que és de l'Ajuntament".

Borrell diu que ells proposen ordenar, "però sobretot senyalitzar, informar, i després, tota aquesta ordenació sense barreres, i menys en zones fora del parc natural (s'Alqueria)". A més, consideren que les restriccions suposen també prohibir el "pas a la gent que ve al cap de Creus a disfrutar de la vista, del paisatge i és un patrimoni que tenim a la zona". Defensa que l'àrea "és rica, molt bonica, però n'és perquè tota la gent que ha estat al territori ho ha permès, sinó el parc arribaria molt tard".

Equilibri

A la població la possibilitat de restringir l'accés ha preocupat diversos sectors. Des de l'Associació Professionals d'Activitats Turistiques de Cadaqués asseguren que estan convençuts que s'ha de protegir el medi, però que s'hauria de buscar un equilibri per no perjudicar l'economia local que viu del turisme. Afegeixen que el que els preocupa és la possible restricció del trànsit. Segons un portaveu de l'Associació, Joan Lázaro, "el que farà és col·lapsar encara més Cadaqués", que pateix un problema de pàrquing permanent i "si a sobre no deixen circular cap a cap de Creus, això s'agreujaria". Demanen als responsables del parc, diàleg, i que aprofitin instal·lacions com Mas Caials, cedit per l'Ajuntament, per impulsar iniciatives que afavoreixin el territori.

Per al membre d'Iaeden Xavier Vizaíno, en canvi, "restringir el trànsit són minudències" i que "qualsevol mesura és bona perquè el que fa és disminuir l'hiperfreqüentació". Està convençut que acabaran trobant el consens amb Cadaqués.

Per a l'alcalde de Port de la Selva (un dels municipis dins del parc), Genís Pinart (CiU), s'ha de regular, "però penso que els ajuntaments afectats hem de dir moltes coses". A més, Pinart afegeix que per evitar l'hiperfreqüentació a la punta, "el que hauria de fer-se és descongestionar la punta, potenciant altres caps tant o més bonics, i que estés regulat, com el cap Norfeu o Puig Gros" perquè actualment "cap de Creus és la punta i no se sap potenciar tot el marc".

Des del seu municipi consideren que "per més que diguin els puristes" el que s'ha de fer és crear algunes instal·lacions com punts d'observació per fer atractiu el conjunt del parc. Des de Llançà, l'alcalde, Pere Vila (CiU), és prudent a l'hora de pronunciar-se abans de conèixer a fons el pla, tot i que com tots està d'acord en què s'ha de regular i sobretot donar informació.

La proposta d'ordenació que es tirarà endavant vol tractar la punta com un "monument natural" i eliminar tot allò que no en formi part. Aquí entraria un segon element de debat, i és la necessitat de treure el restaurant. Santos defensa que en aquest moment encara ajuda a reduir l'hiperfreqüentació, i no planteja cap mesura imminent. L'Ajuntament de Cadaqués, en canvi, avança abans que hi hagi cap mesura, que tenen concessió i es defensarà els drets dels propietaris.

Les mesures, insisteixen des de Medi Ambient, són una eina per a la regulació que esperen siguin àmpliament debatudes abans d'aplicar-se. El Govern ha d'abordar moltes altres qüestions, com la regulació a l'àmbit marítim.