27 de maig de 2010
27.05.2010

Els graduats en FP troben més feina que els que acaben els estudis a ESO o Batxillerat

Una avaluació de la Formació Professional mostra que tenen sous entre un 23 i un 28 per cent més elevats

27.05.2010 | 04:05
A l´esquerra, el conseller d´Educació durant la presentació de l´avaluació de la Formació Professional.

La inserció laboral dels joves que aproven la Formació Professional és entre un 11 i un 20% superior a la dels que no continuen estudiant després de l'ESO i el Batxillerat; col·lectiu al qual també superen en sou, ja que cobren entre un 23 i un 28% més. Aquestes conclusions es troben a l'Avaluació de la FP reglada a Catalunya entre 2001-2008 que ha elaborat el Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu.

Per realitzar aquest informe, el Consell -un òrgan adscrit al Departament d'Educació- ha seguit 6.706 graduats durant períodes d'entre 4 i 8 anys. El gruix, 3.900, va acabar amb èxit la FP el curs 2004-2005 i se'ls ha fet un seguiment telefònic durant 4 anys per conèixer la seva trajectòria. L'estudi també ha tingut en compte 831 joves que aquell mateix curs es van graduar en ESO i 425 més en Batxillerat però que, en tots dos casos, no van continuar estudiant. Finalment, al llarg de 8 anys s'ha seguit 1.490 noies i nois graduats en ESO el curs 2000-2001.

Aquest treball ha permès constatar que el 83,2% dels estudiants que van aprovar un cicle de Grau Superior ara fa 5 cursos ha trobat feina i que només un 13,6% és a l'atur; pel que fa als que van optar per un cicle de Grau Mitjà, el 72,7% treballa. Aquestes dades contrasten amb el 50,2% amb feina dels que van deixar els estudis després d'acabar l'ESO i també supera el 71,6% d'ocupats entre els que van completar el Batxillerat.

Pel que fa als ingressos, el 71,6% dels graduats en cicles de Grau Superior cobren més de 1.000 euros mensuals; una xifra que supera un 56,4% dels que tenen un títol de FP en Grau Mitjà, un 43,1% dels titulats en Batxillerat i un 32,7% dels graduats en ESO.

L'avaluació mostra que més de la meitat dels estudiants de FP, el 58,5%, escullen aquesta opció perquè els agrada una professió determinada i no perquè tinguin un currículum acadèmic dolent.

El Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu també ha recollit l'opinió dels empresaris sobre la Formació Professional i la majoria dels enquestats, el 87,6%, consideren que és "adequada" i "relativament adequada".

Els autors de l'informe recomanen millores al Departament d'Educació, com ara augmentar la capacitat de reacció davant els canvis socioeconòmics; comptar amb els centres a l'hora de planificar la FP, o ajustar els perfils professionals dels docents, entre d'altres qüestions.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook