L'equip de govern de Palafrugell ha aprovat inicialment el projecte executiu de la cinquena fase de rehabilitació de la fàbrica modernista de Can Mario, que puja 1,6 milions d'euros. A l'abril, també es va aprovar inicialment la sisena fase, que inclou Cal Ganxó, per un import de 1,26 milions d'euros, de manera que les dues darreres etapes d'aquest gran projecte museístic de Palafrugell sumen 2,86 milions d'euros, una suma molt important que està finançada i per la qual l'Ajuntament ja té el finançament per executar la cinquena. L'alcalde de Palafrugell, Sergi Sabrià, ha explicat que aquest futur complex s'ha de convertir en un pol important d'atracció turística, alhora que oferirà la possibilitat de tenir visitants de convencions, ja que a més de les noves instal·lacions del Museu del Suro, acullirà un auditori, sala d'exposicions temporals, una biblioteca i una enoteca.

Actualment, està en procés d'execució la quarta fase, amb la qual es portaran invertits en la rehabilitació de Can Mario un total de 3.444.711,09 euros, dels quals l'Ajuntament n'haurà aportat 1.149.432,86 euros, el 33,73 % del total invertit, segons consta al web del Museu del Suro. Els projectes de les tres últimes fases han estat realtizats pel despatx Farré, Orteu i Piferrer Arqts.

Sabrià ha explicat que, si bé cronològicament es va aprovar primer la fase sis que la cinc, aquesta serà la primera que s'executi, ja que l'Ajuntament ja té el finançament dels 1,6 milions d'euros. D'aquesta xifra, 800.000 euros procedeixen del Feder i el consistori té el compromís del Departament de Cultura d'aportar-ne 300.000. En aquest sentit, tampoc és descartable el preu d'adjudicació sigui inferior al pressupostat en el projecte, ja que, per exemple, la quarta fase es va adjudicar per un import 70.000 euros inferior al que apareixia al projecte.

La quarta fase consisteix en la creació d'un nou mòdul, adossat a les naus principals i ubicat en l'espai entre les naus i Cal Ganxó, per la recepció i botiga, control i centralització d'instal·lacions i dipòsits. La cinquena fase ha d'enllestir l'interior del museu, mentre que la sisena ha de crear les oficines, un centre de documentació del món del suro, una biblioteca i una enoteca. L'Ajuntament busca tancar el finançament d'aquesta fase.

Les obres de rehabilitació i acondicionament de l'antiga fàbrica de Can Mario fa anys que s'estan duent a terme, ja que el 2002 es va aprovar el projecte d'execució del nou museu redactat per Joan Rodón Arquitectes SA.

Si es compleix la voluntat de Sabrià, la inauguració del complex es completaria deu anys després que iniciés la seva execució amb l'aprovació del projecte.

Actualment, en els espais ja acabats, hi ha la Fundació Vila Casas i esdeveniments esporàdics. La resta està tancat per obres.