El Partit Popular de Girona ha demanat al Departament d'Educació que pagui el seu deute amb els consells comarcals de la demarcació, en concepte dels serveis de transport i menjadors escolars corresponent al curs 2009-2010.

La petició s'ha formulat a través del president del PPC gironí, i candidat per Girona a les properes eleccions autonòmiques, mitjançant una proposta de resolució. Millo va recordar que "fa temps que denunciem que les finances de la Generalitat de Catalunya estan més malament del que el Govern ens explica" i que reclamen "reduir les despeses supèrflues (...) i no pas deixar de pagar a altres administracions".

El dirigent popular va considerar que "la política duta a terme pel Departament d'Educació és un despropòsit constant" i va recordar que "a l'inici del curs 2009-2010 des del PPC denunciàvem la política de retallada que practica aquesta Conselleria pel que fa a les beques per a transport i menjadors escolars". A això, hi afegeixen que "ara a final de curs ens trobem que a aquesta retallada cal sumar-hi que el Govern no ha pagat als consells comarcals els diners compromesos per a aquests conceptes".

En opinió de Josep Enric Millo, "és inadmissible que al Consell Comarcal del Gironès se li deguin en aquests moments més de 3 milions d'euros, que al de la Selva se li deguin més 2 milions d'euros, al del Pla de l'Estany tan sols se li hagin abonat els recursos corresponents al primer trimestre del curs i al de la Garrotxa hi hagi parts compromeses que tampoc li hagin estat abonades". Com a conclusió, Millo va remarcar que "la Generalitat no pot deixar de complir els seus compromisos financers amb altres administracions en concepte de serveis delegats i dels que, per tant, ella n'és del tot responsable".