La Clínica Girona va presentar ahir la seva integració activa a la Xarxa Catalana d'Hospitals Sense Fum (XCHSF). Tot i que el centre ja hi pertany des de l'any 2008, enguany ha iniciat tot un seguit d'accions de prevenció del tabaquisme de manera activa entre el personal i també puntualment entre els clients que vulguin deshabituar-se del tabac. En aquest sentit, aquestes accions consisteixen bàsicament en la formació específica de personal de Clínica Girona a l'Institut Català d'Oncologia, per poder atendre les consultes sobre la voluntat de deixar de fumar i donar l'orientació necessària en matèria de deshabituació.