25 de juny de 2011
25.06.2011

Roses reclama 12.455 ? a un constructor per treballs no executats d'una obra de fa 10 anys

La resolució és el resultat de la denúncia de l'exregidor Joan Esteve Danés per un projecte al cementiri municipal

25.06.2011 | 02:00
El cementiri municipal de Roses on es va executar l´obra fa uns deu anys.

L'Ajuntament de Roses ha reclamat al constructor Francesc Sinyol que torni 12.455,14 euros dels diners que se li van abonar "indegudament" per treballs que no es van executar fa deu anys a una obra al cementiri municipal. L'afectat ha presentat un recurs contenciós als jutjats de Girona.
La petició de l'Ajuntament està relacionada amb la denúncia que l'abril de 2004 l'exregidor Joan Esteve Danés va presentar a l'Ajuntament en relació a l'obra de "Reforma del cementiri municipal de Roses (construcció de 72 nínxols)". Després de deu anys de l'execució dels treballs i mentre ell era al govern municipal, amb data del 16 de març de 2011, es va emetre la resolució d'alcaldia que, després d'estimar unes al·legacions del constructor que rebaixen la xifra inicial, es notifica l'acord de requeriment dels diners.
L'Ajuntament va obrir expedient per certificar si hi havia irregularitats en les obres "en el sentit d'haver-se abonat al contractista unitats d'obra projectades i no executades". El dictamen pericial amb data del 3 de desembre de 2007, prèvia inspecció realitzada al cementiri, l'estudi del projecte i la documentació tècnica concloïen que "es detecten irregularitats d'obra executada en relació a l'obra certificada, en el sentit que s'ha certificat un nombre més elevat d'unitats d'obra que les executades".
En la resolució s'exposa que amb la prova practicada va quedar "acreditat mitjançant el dictamen pericial que consta a l'expedient, el qual no ha estat rebatut ni oposat en cap moment pel contractista de les obres i beneficiari dels pagaments, en cap dels tràmits d'audiència que se li han donat ni arran tampoc en el recurs presentat, que l'Ajuntament li ha abonat més unitats d'obra que les efectivament executades", i es desglossen una sèrie de partides. El contrac?tista, s'insisteix, estava obligat a ?exe?cutar l'obra d'acord amb el projecte i "la quantitat abonada de més per l'Ajuntament i que no es correspon amb la contraprestació del contractista suposa un abonament indegut". Tot i que han passat deu anys, es considera que no ha prescrit perquè les actuacions per esbrinar els fets van començar abans d'haver passat els quatre anys del termini que es marca per considerar que ha prescrit.
La diferència, segons la notificació municipal, "entre allò realment executat i el que es va certificar i abonar per l'Ajuntament al contractista" es considera que és de 12.455,14 d'obra "no executada". El dictamen també inclou un estudi respecte dels preus contradictoris aprovats, amb la consideració que excedeixen del valor del mercat en un import total de 2401,60 euros. El 17 de desembre de 2010, en una resolució d'alcaldia, es va declarar "l'existència d'un enriquiment injust del contractista per haver percebut 14.856,76 euros que no s'ajusten a l'obra executada" i es decideix requerir a l'empresa contractista l'abonament dels diners per tal de "normalitzar el desequilibri econòmic existent" entre el que "va realment executar i el que es va certificar i abonar l'Ajuntament". El contractista, amb data 20 de gener, va presentar un recurs de reposició que es va estimar en part, tot rebaixant la xifra inicial que es demanava fins als 12.455,14 euros.
El contractista ha presentat un recurs contenciós davant els jutjats contenciosos-administratius de Girona contra la resolució del 16 de març de 2011, després d'haver esgotat les altres vies.
La decisió municipal dóna sortida a les reiterades denúncies de Joan Esteve Danés respecte aquesta obra, en aquest cas per diners que suposadament s'haurien pagat de més.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema