Impugnar l'últim concurs d'oposicions del Departament d'Ensenyament -realitzat al juny- és l'objectiu del col·lectiu "Professors per a unes oposicions justes i transparents", que denuncia manipulació i frau en el procés. Aquests docents ja han recollit més de 150 signatures que subs-criuen la seva queixa i asseguren que els tribunals d'exàmens han seguit criteris diferents, que en alguns casos s'han fet correccions a la baixa i s'ha adequat el nombre d'aprovats a unes quotes preestablertes.

Els "Professors per a unes oposicions justes i transparents" s'han organitzat a través d'Internet (al bloc www.oposicionsjustes.blogspot.com), una iniciativa a la qual s'hi sumen grups a la xarxa social Facebook com "Indignats contra les oposicions de Secundària de 2011", que ahir tenia 273 integrants.

Reclamacions

Aquests professors deixen clara la seva desvinculació dels sindicats del sector educatiu -afirmen que no se senten representats per cap- i plantegen les seves pròpies reivindicacions, entre les quals hi ha la introducció d'interventors que supervisin el procés i l'activitat de cada tribunal; la publicació d'un informe que especifiqui com s'han qualificat les proves i també del valor de cada error en la part teòrica; "respecte i tracte igualitari" per als aspirants; o la creació d'un tribunal superior en el qual reclamar, entre d'altres. Malgrat la seva disconformitat amb el procés, ahir des del Departament d'Ensenyament de la Generalitat van informar que la Conselleria no ha rebut cap queixa formal.

El seu argument principal és que, en determinats casos, s'ha incomplert el Decret que regeix la convocatòria d'oposicions, que distingeix una primera fase d'oposició pròpiament dita i una segona de concurs, en la qual es computen la formació i l'experiència professional com a mèrits; per passar a la segona, cal haver aconseguit almenys un 5 a la primera. Segons manifesten en el seu bloc, alguns tribunals han baixat notes del primer apartat per ajustar el nombre d'aprovats a uns màxims prefixats i assenyalen les especialitats de Llengua Castellana, Història i Orientació Educativa com aquelles en les quals s'han produït "irregularitats més extremes", per a les quals demanen la revisió de casos concrets. A més, el grup demana a "qualsevol membre de Tribunal que s'hagi sentit obligat a infringir la llei" que faci pública la situació i a Ensenyament que actuï per aturar el "descrèdit cap als resultats de les oposicions".