La nova clínica Girona, que estarà situada en una àrea de 60.000 metres quadrats, obligarà a la construcció d'una nova carretera d'accés que unirà la carretera de Barcelona amb la C-65 que ve de Quart i enllaça amb l'autopista AP-7. Aquesta és la principal modificació viària que es preveu en l'avanç del pla que va presentar l'Ajuntament de Fornells de la Selva a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona.

La nova via partirà del giratori ja existent al sector de l'Avellaneda i enllaçarà amb una nova rotonda que s'ha de construir a la C-65. La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona va informar també de la previsió de construir un altre giratori. A més, aquesta carretera servirà, anecdòticament, de frontera física entre els termes de Fornells de la Selva i de Girona.

Segons va explicar ahir l'alcalde de Fornells, Mateu Parera-Nieto aquesta carretera ha de ser una via d'accés a la clínica i també de la zona residencial que s'ha de desenvolupar posteriorment. "De fet, qui més la faran servir seran els usuaris de les noves residències. Tot i que la inversió en un principi només l'haurà d'assumir una de les parts implicades, a llarg termini s'acabarà compensant per la resta d'agents que usaran el terreny", afirmava Parera-Nieto.

El cap dels serveis territorials d'Urbanisme de Girona, Jordi Domènech, va explicar que la nova via és un requisit per poder col·locar tant la nova clínica com també els usos residencials que s'ha de donar a la resta de la zona. De fet, el total del terreny sobre el qual estan treballant els ajuntaments de Girona i Fornells abraça uns 500.000 metres quadrats, dels quals 60.000 es destinaran al nou centre hospitalari. Una part d'aquest terreny forma part del sector hospitalari sud i la resta és del sector residencial.

Objectiu 2012

A partir d'ara, el procés resta esperant que es facin les modificacions dels planejaments urbanístics d'ambdues poblacions. De fet, Fornells ja les va aprovar en el darrer ple i ara el pla està a exposició pública durant un termini de 45 dies. L'objectiu de l'Ajuntament, de fet, és enllestir ràpidament els tràmits per poder iniciar les obres al primer semestre del 2012. La ubicació de la nova clínica serà en els terrenys que es troben darrere l'hotel Fornells Park i comptarà, a més, amb uns 120 habitatges ja que ocuparà una part del terreny destinat a usos residencials.

El trasllat de la clínica a Fornells no significarà, però, que es perdi l'activitat a l'edifici del centre de Girona. La intenció és que es ?puguin mantenir els serveis ambulatoris a les instal·lacions del carrer Joan Maragall.

La construcció d'una residència que ja s'havia començat a alçar a Anglès no es podrà tirar endavant. La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona va denegar la sol·licitud entregada per la propietat a l'Ajuntament d'Anglès ja que l'espai on es pretenia edificar el nou centre es troba situat sobre sòl no urbanitzable i s'aprofitaria d'una estructura inacabada, que al seu dia ja es va començar a construir sense els permisos urbanístics necessaris. Es dóna el cas que en aquest mateix indret, hi havia un altre geriàtric de la mateixa propietat que la Conselleria de Benestar Social va fer tancar per la mateixa raó. Tot i això, el centre havia estat funcionant durant més de vint anys. r.v.e. anglès