El Consorci de la Costa Brava (CCB) només té dues opcions respecte a l'exgerent Manel Serra: o readmetre'l o pagar-li una indemnització quantiosa per valor de 275.885,4 euros més els sous deixats de percebre, els quals ascendeixen a gairebé 40.000 euros bruts. Això suposa que al final d'aquest procés el CCB podria arribar a pagar més de 300.000 euros a l'exgerent fruit de com es va desenvolupar el seu acomiadament. I és que a banda dels 275.885,4 euros d'indemnització que li pertoquen -dels quals ja en va rebre més de 50.000 en ser despatxat de forma irregular- s'hauran de sumar les mensualitats que ha deixat de percebre des que se'l va fer fora el novembre de 2011 fins que es va notificar la sentència del Jutjat Social número 2, dictada el 21 de maig passat per la magistrada Estefanía López Muñoz. Serra era retribuït amb 6.568,70 euros mensuals. La decisió no és ferma i pot interposar-se un recurs de suplicació a la Sala d'afers socials del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

El Consorci de la Costa Brava només podrà indemnitzar o readmetre l'exgerent després que la sentència del Jutjat Social hagi declarat improcedent el seu acomiadament en entendre que es tractava d'un treballador de règim comú i no d'un alt directiu, com pretenia considerar-lo el Consorci.

El matís és important perquè tot i no suposar la nul·litat de l'acomiadament com sol·licitava el lletrat de Serra -Ricard Reynés- demostra que l'exgerent no era un càrrec de confiança i per tant no podia ser acomiadat percebent una indemnització d'alt directiu. I no podia ser considerat com a tal perquè les seves tasques eren d'execució: "emetia informes, ordenava pagaments i representava el CCB", i no tenia vot a la Junta General malgrat poder estar-hi present. Contràriament a un alt directiu, Serra estava mancat d'independència en la presa de decisions fonamentals del Consorci i a ell només li corresponia assumir i executar les decisions de la Junta i la Comissió de Govern de l'ens.

L'exgerent mantenia una relació laboral comuna amb el CCB des del 16 de maig de 1983 i fins al 24 de novembre de 2011 quan el president de l'ens Carles Pàramo (CiU) li va comunicar que prescindia dels seus serveis. Aleshores es va fer fora Serra aplicant-li el règim especial d'alta direcció aprofitant que aquest permet l'acomiadament sense justificació amb una indemnització petita proporcionalment i que, en aquest cas, ascendia a 51.538,41 euros. L'exgerent va posar el cas immediatament en mans del despatx Mateu Valls en considerar que el van fer fora de forma irregular.

Improcedència, no nul·litat

La magistrada reconeix, tal com va posar de manifest el Consorci durant la celebració del judici, que les decisions de l'ens parteixen d'un posicionament polític -incloses les vinculades a qüestions laborals o de personal- i que dels Estatuts de l'organisme es dedueix que és el president qui pot sol·licitar el cessament del gerent i sotmetre la seva decisió a la Junta, com va passar en aquest cas. És a partir d'aquest raonament que evita considerar nul l'acomiadament -circumstància que obligaria a readmetre immediatament l'exgerent en el seu càrrec.

No és nul però és improcedent per una raó fonamental: el president del Consorci no va motivar l'acomiadament en la carta que el 29 de novembre de 2011 va adreçar-li a Manel Serra quan, en realiat, estava obligat a plasmar els motius i raons per les quals el nou Consorci no volia comptar amb el gerent.

La sentència detalla amb precisió aquesta situació partint de la base que el gerent de l'ens és un treballador de règim comú i només podrà prescindir-se dels seus serveis "expressant els motius pels quals no es vol seguir tenint el gerent dins la plantilla prorrogant el seu contracte, sense que es pugui admetre la referència genèrica a la fi del mandat del Consorci anterior". I és que la duració del contracte laboral del gerent va unit al període de mandat dels membres del CCB, tot i que es pot prorrogar -com ha passat amb Serra des de l'any 1983- o extingir "quan s'ofereixin una sèrie de motius i raons al treballador".

Vinculat a aquest assumpte, Manel Serra també ha denunciat per la via penal el secretari i el cap dels serveis jurídics del Consorci -Jordi Batllori i Pere Saló-per haver-li bloquejat l'accés al despatx i al seu correu quan l'acomiadament encara no era efectiu.