L'Ajuntament de Celrà va aprovar en el darrer ple la denúncia del conveni amb el Consell Comarcal del Gironès pel servei de recollida selectiva, amb l'objectiu de començar a impulsar la recollida amb el sistema de porta a porta a partir del segon trimestre de l'any que ve. Tal com va explicar l'alcalde, Dani Cornellà, a principis de maig de l'any vinent finalitzava el conveni, i aquest és un tràmit que havia de dur a terme l'Ajuntament per tal de poder realitzar el canvi.

Segons Cornellà, la porta no està tancada al fet que el Consell Comarcal pugui col·laborar o gestionar el nou sistema que es vol implantar, però que l'oferta actual "no és la que vol l'Ajuntament de Celrà". L'alcalde va recordar que el sistema que es vol impulsar és "innovador" a la zona, tot i que ja hi ha municipis que han començat a dur-ne a terme de semblants. El projecte que es té en ment és un sistema que incorpora un xip als cubells i que en permet controlar el pes i el percentatge de recollida de cada fracció. Cornellà va explicar que alhora que dur-ho a terme suposa passar a una opció més cara, també comportarà més oportunitats de feina per a gent del municipi, a més de destacar-ne les avantatges mediambientals.

A més, l'alcalde també va destacar que amb la recollida porta a porta es poden triplicar els ingressos que rep l'Ajuntament per la venda de materials com el plàstic o el paper, ja que l'objectiu és poder incrementar la quantitat de recollida selectiva. Es treballa per poder començar a dur a terme aquest sistema a partir del mes de maig, quan conclogui el contracte amb el Consell Comarcal, i que el mes que ve ja es redactaran les bases del concurs per l'adjudicació del servei.