L'Ajuntament de Celrà va començar aquest cap de setmana repartir els kits del servei de recollida porta a porta que es va decidir adoptar ara fa prop d'un any. Segons informaven des del consistori, els primers dies han estat un èxit "rotund", ja que només amb els dos primers dies ja s'han repartit un 40% dels kits pels pisos i cases del municipi. La campanya continuarà fins diumenge de la setmana entrant, i la recollida porta a porta començarà el divendres 26 d'abril.

Amb el nou sistema, cada veí podrà deixar diàriament el seu cubell davant del seu portal amb els residus que toquin segons el calendari que es preestablirà. L'excepció serà el vidre, que s'haurà de portar al contenidor del carrer.

Ara fa prop d'un any, l'Ajuntament va iniciar el procés de canvi en el model de recollida de residus del municipi i millorar la recollida selectiva. S'havia detectat que només se separaven el 30% dels residus generats,i que el 70% restant anaven a l'abocador o incineradora malgrat que el 90% eren materials que es podrien reciclar si fossin separats correctament.

De l'octubre fins ara el consistori ha organitzat més de 20 xerrades, ha participat en diferents reunions de comunitats de veïns i amb els presidents dels blocs de més de 10 pisos, i s'ha enviat informació constant a totes les llars.