La Brigada de la Fageda talarà un miler de pins i d'alzines a la zona del Misaclós, a prop d'Oix, a l'Alta Garrotxa. La causa de la tala és la presevació dels teixos. Els pins roigs i les alzines són són competidors directes del teix: per les arrels, per l'espai i per la llum.

El teix i el seu ecosistema, declarat d'interès comunitari, tenen un valor ambiental, cultural i terapèutic de primer ordre. Per això resulta essencial plantejar mesures efectives de conservació sobretot en un context de canvi global i en zones especialment vulnerables com són les zones mediterrànies. Els teixos poden arribar a viure 4.000 anys, però necessiten d'un entorn ambiental de qualitat.

Així doncs, la idea de la tala és contribuir a crear un entorn que propiciï el creixement i la regeneració dels teixos del Misaclós. És una de les teixedes més importants de la península Ibèrica, però té el problema de la regeneració. És a dir, no hi ha exemplars joves i els plançons que han sobreviscut han quedat arrasats per la pastura.

La preservació dels teixos no consisteix solament a talar arbres. Durant anys, equips d'investigació han lluitat contra el fong armillaria. Aquest fong atacava les arrels fins a matar-los.

Els tractaments experimentals han frenat l'expansió de l'armillaria. Això no obstant, no l'han pogut eradicar i el fong continua com un perill.

Les investigacions han determinat que els arbres tractats s'han revifat i han creat plançons, però els altres han mort.