04 de juny de 2015
04.06.2015

Benestar demana a un gran dependent que retorni part de les ajudes rebudes

Va dictar una resolució amb caràcter retroactiu basant-se en un acord que no tenia caràcter de llei

05.06.2015 | 07:12

Una família de Girona acaba de demandar l´Institut Català d´Assistència i Serveis Socials (ICASS) perquè els ha rebaixat la prestació per dependència que percep la seva filla des de mitjan 2011 aplicant-li un reglament que no els correspon i que es basa en una resolució del Depatament de Benestar i Família dictada el 13 de maig de 2014 que, a més, pretén aplicar la rebaixa de forma retroactiva i els reclama que retornin la diferència del que han percebut.

Els pares de la menor –que té reconeguda una disminució del 75% i el grau més alt de dependència– no s´han arronsat davant el que consideren un abús injustificat i que afecta altres persones en la seva mateixa situació. Per aquesta raó han demandat l´ICASS davant el Jutjat Contenciós número 3 de Girona per aconseguir l´anul·lació de la resolució.

El pare de l´afectada i advocat, Joan Benítez –RDJ Advocats– explica que el problema ve donat perquè l´ICASS vol retallar l´ajuda a la seva filla emparant-se en un acord del Consell Territorial del Sistema per l´Autonomia i l´Atenció a la Dependència –que no té potestat legislativa– i que és anterior a l´entrada en vigor de la Disposició Transitòria Desena del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de Mesures per Garantir l´Estabilitat Pressupostària i de Foment de la Competitivitat, que és la que regula la quantia de les prestacions econòmiques.

La cronologia és imprescindible per comprendre la magnitud del cas. La menor va néixer el 12 de març de 2010 i nou mesos després el Departament d´Acció Social i Ciutadania de la Generalitat li va reconèixer una discapacitat del 75% que la catalogava Grau III i nivell 2, és a dir, el màxim grau de dependència. En conseqüència, se li van assignar 520,60 euros mensuals en la modalitat de «Prestació Econòmica per Cuidador no Professional» però amb l´entrada en vigor del Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, de Mesures Extraordinàries per a la Reducció del Dèfici Públic, la prestació es va reduir a 442,59 euros –l´esmentat reial decret suprimia els nivells alhora que rebaixava l´import dels casos més greus.

Els menors de 18 anys estan sotmesos a valoracions periòdiques per veure si milloren i, en conseqüència, reduir-los les ajudes. En el present cas, la menor va ser visitada el 18 de juliol de 2013 i es va constatar que seguia en la mateixa situació. Tanmateix, els Serveis Socials de Girona van citar telefònicament la família perquè compareguessin a les oficines i signessin un document que els reduïa la prestació econòmica a 387,64 euros mensuals.

Ells es van negar a firmar-la i van presentar un escrit d´al·legacions en data 10 de febrer de 2014 en considerar que la reducció no s´ajustava a la normativa vigent, que deixava clar que l´ajuda era de 442,59 euros. De res els va servir perquè el cap del Servei d´Atenció a les Persones de Girona del Serveis Territorials del Departament de Benestar Social i Família va dictar una resolució, en data 13 de maig de 2014, que feia efectiva la reducció de la prestació a 387,64 euros mensuals i l´aplicava amb caràcter retroactiu comptant a partir del 24 d´octubre de 2013. En definitiva, els obligava a retornar part de les ajudes rebudes fins al moment.

La clau del cas

Els pares no perden de vista que abans de les resolucions del Departament de Benestar el Govern, en data 13 de juliol de 2012, va emetre el Reial Decret Llei 20/2012, en el qual la Diposició Transitòria Desena especificava que mentre no hi hagués un desenvolupament reglamentari –que no hi és– els beneficiaris de la prestació per dependència que tinguessin reconegut grau i nivell –com és el cas– mantindrien les prestacion econòmiques que rebien.

L´ICSS, en canvi, va decidir interpretar aquesta disposició adicional en base a una resolució de la Secretaria d´Estat de Serveis Socials i Igualtat basada en un acord del Consell Territorial del Sistema per l´Autonomia i l´Atenció a la Dependència que era anterior a l´entrada en vigor del Reial Decret Llei i que rebaixava l´import de l´ajuda a 387,64 euros. Però només als nous sol·licitants, que no és el cas, ja que la menor està reconeguda com a gran depenent des del 2011. I mentre esperen la resolució del cas els pares es pregunten: «A quantes persones més els han fet el mateix?»

Diari de Girona es va posar en contacte amb el Departament de Benestar per conèixer el motiu d´aquesta situació i conèixer el nombre de famílies afectades, sense obtenir cap reposta.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook