El CREAF ha posat en marxa un projecte pilot per a aprofitar la fusta dels boscos singulars a partir d'una gestió que en preservi també el patrimoni natural. La prova, que forma part del projecte europeu Simwood, es centra en els boscos catalogats com a singulars perquè presenten valors naturals molt superiors a la resta del país i pretén elaborar un protocol que faci compatible l'aprofitament fuster amb la seva conservació.

Per a elaborar les bases d'aquest protocol s'han escollit tres casos d'estudi de tres espais inclosos en l'inventari de boscos singulars on s'han previst aprofitaments: una roureda a Maçanet de la Selva, una castanyeda amb presència de faig al Parc Natural del Montseny i una avetosa al Parc Natural del Cadí-Moixeró. Durant el 2015, s'hi van fer diverses sortides amb una representació dels diversos actors implicats en aquesta qüestió i que tenen punts de vista diferents sobre aquesta problemàtica.

A Catalunya, segons l'inventari elaborat pel CREAF, els boscos singulars representen un percentatge petit sobre el total de superfície boscosa i de moment, no estan protegits per cap figura legal específica, si bé una bona part resten inclosos en algun règim de protecció previst pels Espais Naturals Protegits, inclosa la Xarxa Natura 2000.

Molts d'aquests boscos singulars, tant públics com privats, tenen Instruments d'Ordenació Forestal on es preveu la possibilitat d'aprofitar la fusta per a treure'n un rendiment econòmic. Però actualment, apunten des del CREAF, el dret de la propietat en aquests boscos socialment emblemàtics està entrant en conflicte amb els interessos dels qui consideren que l'aprofitament fuster posa en risc el seu alt valor natural.

«Amb aquest cas d'estudi volem establir un protocol general que asseguri l'entesa entre els diferents actors implicats per trobar solucions tècniques socials i polítiques que compatibilitzin la mobilització de fusta i alhora preservar els seus valors singulars», explica Jordi Vayreda, investigador del CREAF que coordina els pilots del SIMWOOD.

I és que, a banda d'aquest projecte pilot, el CREAF treballa també un altre estudi per a explorar noves formes de governança per millorar la gestió dels boscos amb potencial aprofitament fuster al Vallès. El projecte s'anomena «Boscos del Vallès» i vol millorar la gestió forestal promovent el consum local de biomassa

S'està duent a terme als boscos del Vallès Occidental, en un context de bosc mediterrani poc productiu i molt vulnerable als incendis forestals i on darrerament hi hagut molt poca gestió forestal. En aquest entorn, Simwood vol millorar la planificació forestal i promoure la gestió activa dels boscos vallesans, actuant preferentment a les zones amb un major risc d'incendis i implicant a tots els actors de la cadena forestal.

Per fer-ho, el projecte enfortirà el lligam entre els propietaris forestals, actualment molt desvinculats del bosc, els rematants, els subministradors d'estella, els instal·ladors de calderes i les empreses de serveis energètics. Entre les seves prioritats hi ha enfortir el circuit de compravenda i consum de biomassa forestal local per a ús tèrmic.