31 de gener de 2017
31.01.2017

La Sindicatura no pot fiscalitzar la reordenació de personal a Justícia

En el seu informe indica que només Olot i Girona van entregar al Ministeri la relació de llocs de treball quan es va implantar la nova oficina judicial - Detecta també pagaments de complements específics al personal que no s'ajusten a dret

31.01.2017 | 00:22
La nova oficina judicial va coincidir amb la inauguració del Palau de Justícia

La implantació de la nova oficina judicial va iniciar-se l'any 2012 a la província de Girona –la primera de Catalunya– i tenia per objectiu optimitzar i reordenar eficientment els recursos humans de l'Adminsitració de Justícia però només els partits judicials d'Olot i Girona van entregar al Ministeri de Justícia la relació de llocs de treball i això ha impedit avaluar l'evolució de la plantilla de personal al servei de l'Administració de Justícia perquè manquen les dades dels altres 47 partis judicials catalans (7 dels quals són gironins).

La Sindicatura de Comptes ha emès un informe analitzant el Programa 211 –dedicat a la implantació de la nova oficina judicial i reorganització de personal i dotat amb 502 milions d'euros– en què posa de manifest que la manca d'informació ha impedit «avaluar l'eficiència i l'economia de les actuacions realitzades» i ha detectat el pagament de complements retributius a personal de l'administració de justícia que «considera no ajustats a dret».

En el seu treball de fiscalització, que se centra en el 2012, quan es va iniciar la implantació de la nova oficina judicial que el 2020 serà plenament operativa a tot Catalunya, la Sindicatura ha detectat que en aquest període el Departament de Justícia «no va posar en marxa cap actuacio de reducció de despeses» del personal.

En matèria retributiva, la Sindicatura analitza diversos conceptes que li grinyolen. En primer lloc, el «complement específic transitori» que cobrava el personal de l'Administració de Justícia. En concret, els metges forenses van rebre un complement mensual de 192,90 euros i 384,44 euros els cossos de gestió processal, tramitació processal i auxili judicial. Un complement retributiu que suma 33,99 milions d'euros i que «no troba cap empara» en la llei i, per tant, «no s'ajusta a dret».

L'informe de la sindicatura indica que aquest complement dels forenses obeeix a una directriu que el director de l'Institut de Medicina Legal i Forense de Catalunya va instituïr el 2002 amb l'argument que endegar el projecte d'instauració d'un nou organisme comportava una especial dedicació d'actuacó de l'equip directiu, en aspectes com la protocol·lització de les actuacions, la realització d'un pla de coordinació amb els òrgans jurisdiccionals de Catalunya i la potenciació de la normalització lingüística. La normativa vigent obliga a determinar els objectiu concrets de cada exercici per tal que siguin pressupostats i es puguin avaluar amb periodicitat semestral, «tràmits que no es van complir, per la qual cosa el pagament d'aquesta retribució no s'ajusta a la normativa vigent».

La sindicatura lamenta que la manca d'informació i d'un sistema de comptabilitat analítica no ha permès avaluar l'eficiència de la reorganització i considera que la Memòria vinculada a l'objectiu estratègic no és més que un tràmit i no pot utilitzar-se com a eina de gestió -com convindria- perquè no hi figura tota la informació necessària.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook