El Departament de Salut injectarà de manera immediata 1,96 milions d'euros més a una vintena d'equips d'atenció primària gironins que treballen en territoris amb necessitats socials. La conselleria ha decidit implantar un nou model d'assignació de recursos per a l'atenció primària i comunitària per combatre les desigualtats en salut, que s'anirà aplicant de manera progressiva i, globalment, suposarà destinar 65 milions d'euros addicionals en cinc anys, des d'ara i fins al 2021.

Per calcular la nova distribució de recursos que es basa en el principi de «a iguals necessitats, iguals recursos», l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya ha desenvolupat un indicador social compost per mesurar les desigualtats en salut de la població i detectar els CAP que tenen un finançament insuficient.

Aquesta fórmula té en compte factors com l'estructura demogràfica, variables socioeconòmiques que afecten les necessitats de salut com el percentatge de població amb ocupacions manuals o amb nivell d'instrucció baix; la taxa de mortalitat prematura; la d'hospitalitzacions evitables; el percentatge de població exempta de copagament farmacèutic; el de població amb rendes anuals inferiors a 18.000 euros o superiors a 100.000 euros.

Amb aquest indicador, el Servei Català de la Salut ha establert el sistema d'assignació de recursos i l'ha aplicat als 369 equips d'atenció primària de Catalunya fins a comprovar que n'hi ha 155 que estan infrafinançats i que ara rebran un increment pressupostari. En cap cas, però, remarquen des de Salut, es retallaran els recursos assignats a la resta d'ambulatoris.

Així, de manera immediata, Salut destinarà 12,5 milions d'euros addicionals a aquests 155 equips d'atenció primària que treballen principalment en entorns socioeconòmics desfavorables, i mig més per a programes de salut pública.

Aquests centres rebran una partida addicional d'entre 30.000 i 200.000 euros, que hauran de destinar a un increment de professionals -segons les seves necessitats, cada centre decidirà quants i amb quin perfil- i a reforçar l'orientació a la salut comunitària.

Per realitzar els càlculs, aquestes 155 àrees bàsiques de salut s'han ordenat de major a menor privació social i s'han dividit en quatre blocs, segons l'assignació addicional que rebran.

En el cas de la regió sanitària de Girona són vint els equips d'atenció primària detectats com a infrafinançats i que, en conjunt, rebran 1.962.710 euros.

Entre els centres d'atenció primària destinataris d'aquests fons addicionals hi ha, per exemple, els CAP de Figueres, Palafrugell, Palamós, l'Escala, Sant Feliu de Guíxols, Cassà de la Selva, Olot, Banyoles, Anglès, Sils, Ripoll i Sant Joan de les Abadesses.

Cada un d'aquests centres ja ha estat informat de manera individualitzada per la conselleria de l'assignació que podrà administrar a partir d'ara.

A més, l'atenció primària i comunitària també es beneficiarà dels 100 milions d'euros d'increment pressupostari en salut mental que preveu el Departament de Salut per aquest any, ja que aproximadament 22 milions impactaran directament en aquest àmbit mitjançant diverses accions.

11 milions per a substitucions

Paral·lelament, el Departament de Salut també va anunciar ahir l'assignació de 10,9 milions d'euros per a l'Institut Català de la Salut (ICS) que aniran destinats a la borsa de substitucions a primària. L'empresa pública, que gestiona gairebé una trentena d'equips d'atenció primària a les comarques gironines, recupera així el 50% de la retallada que van patir els fons destinats a cobrir les substitucions entre els anys 2011 i 2016.