Girona es manté, un any més, com la segona demarcació amb més testaments vital per habitant. En total, més de 6.000 persones han registrat un document de voluntats anticipades a les comarques gironines, segons dades del Departament de Salut, que acaba de publicar el seu informe anual sobre aquesta qüestió.

A 31 de desembre de 2016, a la demarcació de Girona hi havia 84 testaments vitals per cada 10.000 habitants, una xifra idèntica a la de finals del 2015, però molt superior a la que hi havia el 2013, quan eren 65, o el 2014, quan eren 74.

Amb aquestes dades la província de Girona se situa per darrere de Barcelona, on hi ha 97 documents per cada 10.000 ciutadans; i per davant de Tarragona (75) i Lleida (59), i concentra el 9,28% de tots els documents que s’han registrat a Catalunya i que recullen qüestions com quin tractament mèdic es vol rebre o es rebutja en aquelles situacions en què l’interessat no pot expressar el seu parer.

Per formalitzar el document, abans d’entregar-lo al metge de capçalera per incorporar-lo a la història clínica, cal signar-lo davant de tres testimonis o d’un notari i llavors s’afegeix a la història clínica del pacient. Prop del 63% dels documents formalitzats a Girona s’han fet davant de notari, pel 37% que han donat validesa al text davant de tres testimonis.

Des que es va posar en marxa el Registre de Voluntats Anticipades, el juny del 2002, i fins al 31 de desembre del 2016, s’hi han dipositat un total de 75.887 testaments vitals. D’aquests, 6.176 corresponen a substitucions i modificacions d’altres anteriors i 127 han estat revocats per deixar-los sense efecte.

Girona i Figueres

L’informe també recull dades dels documents registrats en poblacions catalanes de més de 40.000 habitants. A la ciutat de Girona, se’n comptabilitzen 11,3 per cada miler d’habitants (l’any passat eren 10) i a Figueres, 9,9, una xifra lleugerament superior al 9,24 de l’any passat.

Entre els municipis amb més gent que ha deixat escrita la seva darrera voluntat hi ha Barcelona (15,93), Manresa (14,87) i Vic (12,37). Tarragona, en canvi, es queda en 7,73 testaments per miler d’habitants i Lleida, en 6,61.

L’any passat es van registrar 7.202 documents a Catalunya, una xifra que suposa prop de vint testaments vitals al dia, una dada que fa créixer lleugerament la tendència que se seguia des de l’any 2007.

Pel que fa al perfil, el 64% de les persones que han registrat la seva planificació de l’atenció mèdica són dones i, encara que són majoritàriament gent gran, el 35% de les dones i el 37% dels homes tenen menys de 60 anys.