29 de juny de 2017
29.06.2017
Diari de Girona

La província de Girona és la cinquena amb més casos de racisme i xenofòbia

Durant el 2016 es van registrar 15 incidents relacionats amb aquests fets · La demarcació ocupa amb 26 casos la desena posició a Espanya pel que fa a les víctimes de delictes d'odi · Els altres fets denunciats van ser per orientació sexual i ideologia

29.06.2017 | 01:59
La província de Girona és la cinquena amb més casos de racisme i xenofòbia

Girona és la cinquena província d'Espanya amb més casos de racisme i xenofòbia. Aquesta dada es desprèn de l'Informe sobre incidents relacionats amb els delictes d'odi del Ministeri de l'Interior.

En aquest balanç es pot veure que Girona s'hi van detectar 15 casos de racisme i xenofòbia durant l'any 2016, i la converteixen així en la cinquena zona l'Estat. Aquests delictes d'odi es troben molt centrats a Catalunya. Es tracta de conductes de discriminació ja sigui per raça o per origen.

De fet, aquesta comunitat autònoma és la primera d'Espanya en casos de racisme i xenofòbia amb un total de 111 fets denunciats. Només a la província de Barcelona se n'hi concentren 78 del total. I esdevé la primera zona de l'Estat amb més delictes d'odi d'aquesta tipus.

Un delicte d'odi és una infracció penal on s'escull una víctima perquè el delinqüent considera que pertany a un grup, ja sigui per un tema ètic o racional, per l'idioma, religió, una minusvalidesa física o mental, l'orientació sexual, entre d'altres. Aquest tipus de conductes es troben tipificades com a infraccions penals en el Codi Penal, i com a infraccions administratives en les diferents normes que conformen l'ordenament jurídic.

A la demarcació de Girona durant l'any passat a banda dels delictes d'odi relacionats amb el racisme i la xenofòbia també es van denunciar altres tipus de fets. En concret, per discriminar la persona per la seva ideologia o l'orientació / identitat sexual. En el cas de fets on la víctima ho és per la seva ideologia o pertinença a un grup polític, es van conèixer quater fets. Mentre que per l'altre delicte d'odi, tres. Aquests últims fan referència a la discriminació per l'orientació sexual. És a dir a aquells comportaments que tenen com a finalitat o provocar l'efecte d'atemptar contra la dignitat, la integritat física o psíquica per raó del seu sexe, gènere, orientació sexual, la identitat de gènere o la identitat sexual sentida de les persones.

Un 46% més de delictes d'odi

En total, a les comarques gironines es van detectar fins a 22 casos de delictes d'odi el 2016. Això representa un increment de més del 46% de fets respecte a l'any anterior, que es van denunciar 15 fets.

Cal destacar que Girona també es troba entre les deu primeres províncies d'Espanya quant a nombre de víctimes per aquest tipus d'infracció penal. Segons el balanç del Ministeri de l'Interior, les comarques gironines es troben a la desena posició, amb 26 victimitzacions. El punt de l'Estat amb més és Barcelona, amb 236. En un any, han pujat un 73% el nombre de víctimes a la demarcació, passant de 15 a 26.

Quant a nombre de detinguts i investigats per delictes d'odi, Biscaia és el punt de l'Estat amb més, amb 75. Girona en canvi, es col·loca amb cinc i d'aquests cal destacar que tres van ser per casos de racisme i xenofòbia. Els altres dos, per fets relacionats amb la discriminació per l'orientació sexual o la identitat sexual.

També cal veure de tots els 22 fets de la demarcació, quants en va poder aclarir la policia. Segons Interior, es tracta de 16. L'any anterior en canvi, en va poder treure l'entrellat de 12 dels 15 que s'havien denunciat.

Cauen els fets a Espanya

Durant tot l'any passat, el Sistema Estadístic de Criminalitat va registrar a Espanya un total de 1.272 delictes d'odi, fet que suposa un 4,2% menys que el 2015. Aquests incidents es distribueixen de la següent manera: antisemitisme (7), aporofòbia (10), creences o pràctiques religioses (47), discapacitat (262), orientació o identitat sexual (230), racisme i xenofòbia (416), Ideologia (259) i discriminació per raó de sexe o gènere (41).

Tot i això, hi ha alguns motius de discriminació que van patir un augment. Aquí cal destacar l'increment del 70,8% de casos per discriminació per sexe o de gènere i la pujada del 36,1%, de fets relacionats amb la discriminació per l'orientació o identitat sexual.

Les forces policials no deixen de demanar que es denunciïn aquest tipus de conductes. Moltes vegades es porten en silenci i per això, s'han impulsat campanyes per tal que s'exterioritzin. Els Mossos d'Esquadra en tenen una que sota el lema «t'escoltem», s'explica amb exemples quins són els delictes d'odi i s'insta a denunciar.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook