La xarxa de farmàcies sentinella, integrada per seixanta establiments d'arreu del país, ha començat a treballar en la vigilància de la farmàcies grip Les farmàcies que formen part de la xarxa sentinella -una desena de les quals són a les comarques gironines- informen des de l'octubre de les consultes que els arriben relacionades amb les infeccions respiratòries agudes al Departament de Salut perquè les autoritats sanitàries tinguin més dades per detectar de forma precoç l'aparició de l'epidèmia gripal. La informació que aportin aquestes farmàcies contribuirà a avançar-se entre cinc i dotze dies a l'arribada del brot epidèmic, una mesura que permet millorar la resposta assistencial.

Des de fa un mes, la Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública de Catalunya, en col·laboració amb el Consell de Col·legis de Farmacèutics, treballen en aquest sistema de vigilància sindròmica d'infeccions respiratòries agudes des de les farmàcies sentinella. A Girona, formen part d'aquesta xarxa de vigilants apotecaris de la capital, Salt, Banyoles, Olot, Palamós, Roses, Figueres o Ripoll, per exemple.

Amb la informació que recullen en el seu dia a dia les farmàcies sentinella i que fan arribar a Salut a través d'un formulari de registre epidemiològic validat es podrà conèixer el nombre de persones que els han consultat perquè presenten símptomes compatibles amb les infeccions respiratòries agudes o saber quin tipus de medicació prenen per combatre-ho.

Entre les informacions que queden recollides als informes setmanals que elabora Salut amb aquesta informació hi ha, per exemple, si els casos de síndrome gripal declarats arriben a l'oficina de farmàcia prèvia visita mèdica; si són derivats a un centre d'atenció primària; els símptomes que presenten els pacients segons l'edat (febre, mal de cap o coll, dolor muscular...) o el tipus de fàrmacs que se'ls dispensen.

Aquesta vigilància es fa de forma pilot durant aquesta campanya de la grip i, un cop acabada, se n'avaluaran els resultats.

La inciativa forma part de la xarxa sentinella, que vol complementar els sistemes de vigilància tradicionals per identificar els comportaments i hàbits de la població; monitorar l'ús o abús d'alguns medicaments; notificar errors de medicació o reaccions adverses als fàrmacs o seguir la dispensació de la píndola de l'endemà.

Informació dels professionals

Les farmàcies aportaran informació complementària a la que s'obté amb els indicadors d'activitat gripal del sistema de vigilància de la xarxa de metges sentinella del Pla d'infeccions respiratòries agudes de Catalunya, el Pidirac, i al model predictiu de grip.

I és que un any més, en tenir dades actualitzades sobre l'activitat dels virus gripals, Salut torna a posar en marxa el Pidirac, que recull informació periòdica dels professionals. El nombre de metges sentinella és de 57 (35 de medicina de família i 22 pediatres) i estan repartits en 43 CAP catalans, entre ells centres de Lloret de Mar, Olot, Celrà, Sarrià de Ter i Cadaqués. Recullen mostres faríngies i nasals que són analitzades al laboratori durant tota la temporada i aporten les dades de l'atenció a les seves consultes.

A més, el sistema inclou també una vigilància sentinella hospitalària de casos greus confirmats de grip amb la participació d'una quinzena de centres, entre ells l'hospital Trueta de Girona.