La nova Unitat d'Arrítmies de l'hospital Josep Trueta de Girona ja funciona. La unitat, que disposa d'un equipament d'última generació, ha entrat en servei aquest desempre i permetrà que l'hospital pugui dur a terme intervencions que fins ara s'havien de programar als hospitals de Barcelona, evitant el desplaçament dels pacients de les comarques gironines. Entre les obres i l'aparellatge s'hi han invertit gairebé 4 milions d'euros.

Des de fa uns mesos, el Trueta ja ha assumit la implantació de desfibril·ladors automàtics implantables (DAI) cardíacs. El fet que el procediment es pugui fer al Trueta permet reduir l'espera dels pacients i fer-ne el seguiment posterior des de Girona. Es calcula que quan la nova Unitat estigui consolidada s'hi posaran desfibril·ladors a un centenar de pacients gironins cada any.

A la nova sala d'Electrofisiologia, que ja s'ha posat en marxa, s'hi realitzaran anualment uns 300 estudis electrofisiològics encaminats a detectar i tractar irregularitats en el batec del cor, a través de procediments guiats per cateterisme.

La nova unitat està ubicada a la sisena planta del Trueta. Consta d'una zona de tractament de les arrítmies, d'un espai de control dels pacients i també comparteix amb la sala d'Hemodinàmica una zona de recuperació amb vuit llits.

Per permetre la creació de la Unitat d'Arrítmies s'ha hagut d'habilitar un nou espai per a la imatge cardíaca, que s'ha traslladat a la setena planta. Per a la nova Unitat d'Imatge s'ha adquirit aparellatge d'última generació.