L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha publicat a la seva pàgina web l'esborrany de la seva Classificació Internacional de Malalties, que inclou entrades per al trastorn del videojoc i el joc nociu i les seves definicions.

El trastorn del joc es relaciona amb els trastorns per comportaments addictius i, segons aquest organisme de Nacions Unides, es caracteritza per un «patró de comportament de joc persistent o recurrent» que es manifesta a través d'«un control deficient sobre el joc», pel que fa a freqüència, intensitat, durada; «una prioritat en augment donada al joc», fins arribar a substituir altres interessos vitals o activitats diàries; així com «una continuació o escala del joc tot i l'ocurrència de conseqüències negatives».

L'OMS ressalta en la definició un patró de comportament «prou sever» com perquè acabi per invalidar la persona en l'àmbit personal, familiar, social, educacional o ocupacional, i indica que es fa evident al cap d'uns 12 mesos, el que permet realitzar un diagnòstic, encara que si els símptomes són greus, el període pot ser menor.

L'Organització Mundial de la Salut ha recollit una altra definició relacionada amb els videojocs, el joc nociu, i en aquest cas fa referència a un patró de joc «que incrementa apreciablement el risc de dany físic o de conseqüències per a la salut mental de l'individu o d'altres persones al voltant de l'individu».

El perill al qual fa referència el nom es vincula amb la freqüència de joc, el temps que s'hi dedica, les activitats i prioritats que es deixen de banda per jugar o als comportaments de riscos relacionades amb el joc, el seu context o les conseqüències adverses de jugar.

Segons adverteix l'OMS, en aquest cas els patrons de joc «solen persistir malgrat que es pugui tenir consciència de l'increment del risc de dany per a l'individu o altres persones».

Les definicions formen part de l'esborrany de Classificació Internacional de Malalties de l'OMS, el que significa que poden patir alguna modificació fins al moment en què es publiqui el text final, que s'espera que sigui a finals d'aquest any.