La concessió d'ajudes a gironins en situació de dependència per fer les seves activitats bàsiques diàries ha repuntat el 2017, quan el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha atorgat 1.201 subvencions més que un any abans; i ho ha fet, sobretot, en el grau inferior previst per la llei -el que li correspon la prestació econòmica més baixa.

Així, el 31 de desembre, 14.868 persones es beneficiaven de la Llei de la Dependència Aquesta puja desfrena el desplegament de la llei que entre 2015 i 2016 havia quedat estancat, tal com posa de manifest que entre un any i l'altre l'administració només va augmentar en 71 persones dependents a Girona.

De fet, l'increment registrat el 2017 s'ha anat constatant en cadascuna de les actualitzacions trimestrals publicades per la Generalitat i, concretament, al setembre ja es donava compte d'un miler més d'ajudes (1.064) respecte el mateix mes de 2016. Llavors, la Conselleria informava que 14.731 gironins es beneficiaven de la Llei de la Dependència, una xifra que al llarg dels tres mesos següents va créixer en 137, tot assolint els 14.868 amb què s'ha acabat tancant l'any.

El còmput global de Catalunya mostra la mateixa línia ascendent i, si es comparen els desembres de 2016 i de 2017, s'observa una puja de 14.926 subvencions atorgades -145.965 el primer d'aquests anys per 160.891 el segon.

Pel que fa a la distribució territorial de les ajudes de la dependència a Girona, es manté la mateixa proporció que ara fa un any. Això vol dir que el Gironès continua essent la comarca on hi ha més persones beneficiades per la llei (3.558), seguida de la Selva (2.861), l'Alt i el Baix Empordà (2.619 i 2.519, respectivament), la Garrotxa (1.342), el Ripollès (793), el Pla de l'Estany (898) i la Cerda-nya (278).

Per davant de Tarragona i Lleida

En relació amb el conjunt de Catalunya, Girona és la segona demarcació en nombre de beneficiaris de la Dependència, només per darrere -i a molta distància- de la més poblada, Barcelona. Li segueixen, de prop, les comarques de Tarragona i de Lleida; amb una xifra molt més inferior a les Terres de l'Ebre.

El domini de les dones, que perceben el 66% d'aquest tipus d'ajudes del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, es manté inamovible en el balanç de 2017 respecte el de 2016; encara que el nombre absolut de beneficiàries ha crescut en prop de 10.000, ja que les 96.276 de l'any passat ara són 105.791. Pel que fa als homes, continuen representant el 34% dels destinataris de les subvencions de la Llei de la Dependència, amb un increment de gairebé 5.500 individus -55.100 el 2017 per 49.689 a finals de 2016.

El grau moderat, el que més creix

Seguint amb la tendència dels últims anys, el grau de dependència amb què s'ha reconegut més persones a tot Catalunya és el moderat, el més baix (Grau I). L'última actualització de la Conselleria deixa clara aquesta realitat, ja que les persones incloses en el bloc més lleu han passat de 24.945 el 2016 a 39.151 a l'acabament de l'any passat -14.2016 més.

De fet, el nombre de ciutadans que s'han incorporat en aquest primer grup de dependents no ha parat de créixer des de l'estiu de 2015, després d'anys de retards del Govern de l'Estat en la dotació de recursos per cobrir la Llei de la Dependència.

En canvi, les diferències dels últims dos anys en els altres dos tipus de dependència, els grups II (severa) i III (qualificat de gran dependència) són pràcticament imperceptibles. En el cas del segon grup, el de la dependència que l'administració tipifica de moderada, fins i tot s'ha reduït en 622 beneficiaris i ha passat de 74.372 a 74.994. Mentre que el Grau III, que determina una pèrdua total d'autonomia mental o física, ha augmentat amb 102 catalans -el 2016 es va tancar amb 46.644 i el 2017, amb 46.746.