22 de febrer de 2018
22.02.2018

Nou sistema per controlar la temperatura de les vacunes als CAPs gironins

S'ha instal·lat a les neveres un aparell que envia alertes per correu electrònic i SMS quan hi ha incidències. Les dosis s'han de conservar entre 2 i 8 ºC perquè no perdin efectivitat

22.02.2018 | 10:40
Neveres per a la conservació de vacunes, en un CAP de les comarques gironines.

Els centres d'atenció primària de les comarques gironines han incorporat un sistema innovador per controlar la temperatura de les vacunes, un factor clau perquè no perdin efectivitat. El mètode, que s'ha implementat als ambulatoris de l'Institut Català de la Salut (ICS) a Girona i de l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS), consisteix en un aparell a les neveres que envia alertes per correu electrònic i SMS davant qualsevol incidència, a més de la informatització del sistema de registre dels controls de temperatura.

Una vacuna és un preparat biològic que quan s'administra a una persona sana estimula la resposta del sistema immunitari, que fabrica unes substàncies que s'anomenen anticossos. Tenen memòria, així que si en alguna ocasió cal fer front a l'agent infecciós real, els anticossos de l'organisme actuen amb molta rapidesa i efectivitat i el neutralitzen abans que provoqui la infecció.

Les vacunes, que salven 2,5 milions de vides cada any arreu del món, s'han de mantenir a una temperatura d'entre 2 i 8 ºC des de la sortida del laboratori i fins l'administració per garantir que siguin efectives.

Als centres d'atenció primària de les dues institucions -40 ambulatoris i 114 consultoris locals que atenen una població de prop de 480.000 habitants-, durant l'any passat es van posar en marxa dos projectes per millorar el sistema de control de la temperatura de les vacunes, i per evitar així que perdin la seva efectivitat.

En els centres d'atenció primària les vacunes es conserven en neveres magatzem específiques per a aquesta funció i el control de temperatura de les neveres el fa diàriament personal del CAP, per comprovar que estan entre +2 i  +8 ºC.

El control de temperatura consta d'una sonda dins de la nevera, connectada a l'aparell enregistrador que envia via wifi les dades a un entorn web, on queden en un núvol a què es pot accedir des de qualsevol ordinador, tauleta o telèfon mòbil.

En el cas que es produeixi una incidència (com ara una avaria de la nevera; un tall de subministrament elèctric; la interrupció de l'enviament de dades, perquè no funcioni la wifi, etc.) el sistema envia un correu i un SMS a la persona responsable, la qual fa les actuacions establertes. Això permet garantir l'administració de les vacunes amb seguretat.

Aquest sistema de control de temperatura genera uns informes mensuals de forma automàtica en què es mostra la temperatura en valors absoluts i en un gràfic; i, també, si hi ha hagut alguna alerta i el rang de control que s'ha establert, el que es converteix en una eina per als responsables de tenir el registre actualitzat de la temperatura de totes les neveres.

En una primera fase es va fer la instal·lació dels dispositius a les neveres magatzem dels centres d'atenció primària principals, i en el darrer trimestre de 2017 ha finalitzat el desplegament del projecte amb la col·locació del dispositiu en els consultoris principals de tots els centres de primària, es a dir, un centenar de neveres en total.

Registre informatitzat

Aquest sistema de control de temperatura es complementa amb una plataforma informàtica on es registren aquestes dades i les incidències que puguin sorgir.

Els professionals de l'atenció primària IAS-ICS Girona es connecten a aquesta plataforma on queda constància del dia, l'hora i el professional que fa el control.

Si hi ha cap incidència o si no s'ha fet el control, el programa avisa els responsables del centre immediatament per correu electrònic, per tal que prenguin les mesures necessàries per solucionar-la.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook