Abaixar el to de veu, reduir l'ús dels timbres o intentar no fer fressa amb els peus. Són mesures senzilles, però totes contribueixen a reduir el soroll que perceben els pacients d'un hospital a les nits, i per tant, contribuir al son i el descans, que són bàsics per a propiciar la seva recuperació.

Per potenciar el descans dels usuaris de l'hospital d'Olot, el torn de nit d'infermeria està començant a aplicar aquestes i altres pautes que volen contribuir a millorar la qualitat de vida dels pacients hospitalitzats i dels usuaris dels boxs dels serveis d'Urgències reduint la llum i la fressa, minimitzant així els efectes secundaris que pot provocar la falta de descans.

Tot plegat forma part d'una campanya impulsada per l'Institut de Salut Carlos III de Madrid, que vol sensibilitzar els professionals de la salut, els pacients i els usuaris dels centres sobre la importància d'un bon descans. A més d'un projecte d'investigació el 2015, aquesta campanya anomenada «Sueñon» proposa als professionals d'infermeria comprometre's a aplicar certes mesures entre les dotze de la nit i les sis del matí a les unitats d'hospitalització, com evitar la il·luminació innecessària a les habitacions i zones comunes, reduir-hi el soroll ambiental o programar l'administració de la medicació i les cures tenint en compte els períodes i les preferències de descans dels pacients.

Aprofitant els avantatges de l'edifici actual, l'equip d'infermeria que treballa a les nits a l'hospital comarcal de la Garrotxa no encén els llums quan entra a les habitacions, un sistema automàtic manté sense il·luminació el passadís principal o intenta tancar les portes de les cambres sempre que sigui possible.

Així mateix, també redueix el volum del timbre i del to de veu, fa servir calçat que no faci soroll o intenta realitzar activitats com l'administració de la medicació, la mesura de les constants, els canvis posturals o el ressopó en una única ronda.

Aquest any, també s'està implementant durant el torn de nit a l'hospital olotí la substitució dels timbres per avisos o notificacions a un telèfon mòbil i s'habilitaran tots els carros de medicació i material d'incontinència perquè no facin soroll. També es pretén treballar sobre si cal repassar les pautes de medicació a les 4 de la matinada o les constants de tots els pacients hospitalitzats a les 6 del matí.

Aquest any també es preveu fer una enquesta als pacients hospitalitzats per valorar els canvis i obtenir dades empíriques de l'aplicació d'aquestes mesures.