Els bacteris tenen un paper bàsic per al bon funcionament del planeta, sobretot, per la mobilització dels nutrients que, si no, la resta d'éssers vius de l'ecosistema no podrien utilitzar per sobreviure. Tenint en compte l'impacte de les activitats humanes en la biosfera i en els cicles naturals dels nutrients, per l'ús de pesticides i fertilitzants, el seu estudi és clau per entendre els efectes que provoquen sobre els ecosistemes i com s'han de conservar i restaurar els hàbitats.

Fotos: CEAB-CSIC