La simple verificació o assignació de notes no tenen un impacte rellevant en el procés d'aprenentatge dels alumnes, mentre que una avaluació formativa pot incrementar entre 4 i 8 mesos el ritme d'aprenentatge de l'alumnat en un curs escolar.

Aquesta és una de les conclusions de la jornada «Què funciona en educació?» que es va celebrar ahir a Barcelona, organitzada pel consorci Ivàlua i la Fundació Jaume Bofill, que han promogut un estudi sobre l'impacte de l'avaluació formativa en el alumnat de Primària i Secundària.

L'avaluació formativa, segons els experts, es basa en un seguiment de l'alumne i en un retorn per part de l'estudiant alineats amb els objectius d'aprenentatge -segons van explicar els experts.

A diferència de les avaluacions tradicionals, que sobretot tenen un objectiu diagnòstic i no un impacte rellevant en el procés d'aprenentatge dels alumnes, l'avaluació formativa ofereix als estudiants un seguiment perquè millorin el seu aprenentatge.

La jornada va començar amb la presentació de l'estudi «És l'avaluació un mecanisme de millora per al rendiment escolar?», elaborat per la investigadora de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Sheila González Motos.

L'estudi conclou que el sistema d'avaluació formatiu millora els resultats d'aprenentatge dels alumnes més vulnerables, tant acadèmicament com socialment, i que és «especialment efectiu» en l'àrea de matemàtiques, mentre que l'impacte sobre la lectura i l'escriptura, «tot i ser observable i significatiu, és menor».

A més, l'avaluació formativa demostra ser efectiva en la «millora de les competències no cognitives com la motivació o l'autoregulació de l'aprenentatge», segons va explicar l'experta.

Perquè aquest sistema d'avaluació sigui efectiu, l'estudi recomana «formar el professorat» amb les eines adequades, «acompanyar les escoles en el disseny de plans d'avaluació», a més de «dotar els docents de temps per planificar l'avaluació com part del procés d'aprenentatge».

La investigadora va recomanar impulsar investigacions que valorin l'impacte de diferents instruments avaluadors i els seus efectes respecte a l'alumnat de baix rendiment. L'estudi revela que l'autoavaluació i l'avaluació entre companys «milloren el rendiment», de la mateixa manera que uns «objectius clars d'aprenentatge», i un aprenentatge «enfocat en el seu conjunt que no es limiti a la correcció de cada prova».

A la jornada hi van participar agents implicats en l'educació, com ara inspectors, directors d'escola i caps d'estudi de diversos centres educatius, investigadors de diferents universitats i responsables en polítiques públiques d'educació.