El 2017, l'Hospital d'Olot va fer un 7,9% d'intervencions quirúrgiques sense ingrés que l'any anterior. El 2017 va fer 3.985 intervencions sense ingrés i el 2016 en va fer 3.673. Es tracta d'una de les dades més rellevants de la memòria del 2017 de l'Hospital d'Olot i de la Garrotxa feta pública fa pocs dies.

L'Hospital ha informat del fet que l'objectiu del centre és disminuir l'estada mitjana de les altes quirúrgiques i en aquelles cirurgies que es pugui, no ingressar el pacient. La idea és evitar els inconvenients de l'ingrés a l'hospital, per això la cirurgia sense ingrés ha augmentat.

Amb el trasllat al nou hospital, ara afa 4 anys, i la consegüent ampliació de l'espai destinat a l'Hospital de Dia Quirúrgic, l'Hospital ha pogut potenciar aquest tipus de cirurgia. La nova tecnologia permet que les operacions siguin menys agressives i la cirurgia endoscòpica que es practica amb catèters redueix el risc d'infecció i l'alta mèdica s'escurça, en molts casos, sense haver d'ingressar. Cirúrgies sense ingrés són: cataractes, hèrnies i cirurgia pediàtrica. L'augment de l'activitat ha reduït el temps d'espera.