L’Autoritat Territorial de Mobilitat de l’àrea de Girona (ATMG) mantindrà els preus del sistema tarifari integrat l’any 2019 per a cadascun dels títols de transport públic d’aquest àmbit. En canvi, el que sí que augmentarà serà el bitllet senzill, no integrat, que augmentarà en cinc cèntims, passant d'1,7 a 1,75 euros.

D'aquesta manera, la T-10 d'una zona costarà 10,7 euros, la de dues zones 21 euros i la de tres zones 29,5 euros. Pel que fa a la T-10/30, el seu cost per a una zona serà de 9,5 euros, per a dues zones de 17,3 euros i el de tres zones 23,5 euros. La T-50/30 costarà 33,8 euros per a una zona, 54,5 euros per a dues zones i 76,5 euros per a tres zones. Finalment, la T-mes ascendirà a 46,15 euros per a una zona, 65,7 euros per a dues zones i 89,3 euros per a tres zones.

També es mantindran les bonificacions per a persones en situació d'atur, famílies monoparentals o nombroses i per a infants d'entre 4 i 12 anys.

Creixement continu des de 2013

Pel que fa a l’evolució de la demanda, durant els primers deu mesos d’aquest 2018, més de 6,3 milions de persones han usat el transport públic a l’àrea integrada de l’ATM de Girona, el que suposa un increment d’un 4,47% (gairebé 280.000 viatgers més) respecte el mateix període de 2017. Aquestes xifres, assenyalen els seus responsables, confirmen la consolidació de la recuperació de la demanda des de l’any 2013.

L’ús dels títols ATM creix en tots els modes de transport. L’increment és més pronunciat en el cas del transport públic interurbà, on més de la meitat dels seus usuaris viatgen amb els bitllets i abonaments integrats de l’àrea de Girona. Per títols, els abonaments més usats són la T-10, seguit de la T-50/30 i de la T-10/30, amb un 27,59%, 2478% i un 23,85% d’ús respectivament, seguit de la T-Mes, amb un 13,70%.