L'hospital d'Olot ha registrat sis donacions de còrnies des de l'estiu, les primeres extraccions que es realitzen des del trasllat al nou edifici. El centre comarcal de la Garrotxa van començar a implantar aquest estiu el protocol per a la donació d'òrgans i teixits, juntament amb el Banc de Sang i Teixits de Catalunya.

Durant aquesta primera fase d'implantació del projecte, l'equip format per onze professionals d'infermeria, medicina i psicologia han dissenyat i elaborat un protocol d'actuació per al procés de donació de còrnies basat en la informació, la detecció i l'organització. Actualment l'equip analitza els possibles donants i, en cas de mort, avisa l'equip especialitzat del Banc de Sang perquè faci l'extracció. La sensibilització en aquesta matèria s'ha estès a la resta de personal sanitari d'hospitalització, especialment a la Unitat 2, on s'han fet les sis extraccions, i és qui també acompanya la família i es comunica amb el banc quan hi ha un donant.

En una segona fase l'equip de l'hospital d'Olot preveu formar-se per poder agilitzar el procés i fer ells mateixos les extraccions, per evitar una demora a la família després de la mort del donant.

La comissió va iniciar aquest procediment més aviat del que tenia previst, bàsicament per la crida que la Generalitat va fer sobre la mancança extrema de còrnies. Durant el mes de juny passat es van haver de suspendre 30 transplantaments per falta de còrnies, segons detallen des de l'hospital d'Olot.

Qui pot ser donant de còrnia?

Tothom pot ser donant, dels 2 als 89 anys. Quan una persona es planteja la possibilitat de ser donant de teixits, la primera cosa que ha de fer, i la més important, és comunicar la seva decisió a la família i als amics més propers.

Les condicions clíniques en el moment de la mort determinaran si els teixits són vàlids per al transplantament. I contràriament al que es pot creure, tenir miopia, estigmatisme, hipermetropia, o haver estat operat de cataractes no impedeix que les còrnies siguin viables per a un transplantament. Tampoc haver patit un càncer.

La majoria dels receptors de còrnia i de teixit ocular són pacients amb distròfies o edemes corneals, que poden suposar la pèrdua de la visió. El trasplantament de la còrnia malmesa per una de donant és l'única manera que tenen aquestes persones per recuperar la visió.

Amb cada còrnia donada es pot ajudar dues persones a recuperar la visió perquè es pot dividir en dos segments que es trasplanten a pacients diferents. La còrnia és un teixit viu que cal trasplantar abans d'una setmana després de l'extracció. També hi ha la possibilitat de conservar-les fins a tres setmanes a 31 graus.