El Consorci Forestal de Catalunya, amb seu a Santa Coloma de Farners, engega un nou projecte anomenat LIFE Biorgest amb finançament per part del programa LIFE de la Comissió Europea que preveu, en el marge de cinc anys, estudiar com millorar la biodiversitat dels boscos mediterranis, concretament de pi blanc, rouredes i alzinars, en el marc d'una gestió forestal sostenible. La primera part de la recerca consisteix a establir convenis amb els propietaris de les parcel·les forestals (anomenades rodals) on s'estudiaran les mesures que cal implementar. Dels 24 rodals que preveu el projecte, 7 d'ells es realitzaran en tres zones de la província de Girona: en una part del massís de les Guilleries, a la comarca de la Garrotxa i al massís del Montgrí.

El projecte LIFE Biorgest es va iniciar oficialment a l'octubre de 2018, malgrat que el Consorci Forestal feia temps que hi treballava. L'entitat que ho coordina és el Consorci Forestal, malgrat que també hi participen altres organismes com el Centre de la Propietat Forestal (CPF), el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) i el Centre National de la Propriété Forestière (CRPF) d'Occitània, a França. L'objectiu principal és millorar la biodiversitat dels boscos mediterranis a partir de diverses mesures. «Per fer-ho, integrarem un comitè d'experts, en el qual encara estem treballant, que el formaran gestors de l'administració, científics, docents d'universitats, propietaris forestals, entre altres», explica l'enginyera forestal del Consorci i directora del projecte, Roser Mundet. La mateixa puntualitza que «al llarg d'aquest any, intentarem consensuar entre els socis i la comissió d'experts quines són les mesures a aplicar».

La directora de la investigació apunta que un altre dels objectius de la iniciativa és buscar nous mecanismes de finançament i de compensació per als propietaris forestals com a conseqüència de la implementació de les mesures que s'acordin, és a dir, «que es pugui compensar els propietaris forestals si alguna de les mesures que posem en pràctica els genera algun tipus de pèrdua», aclareix Mundet. El projecte també pretén desenvolupar diverses accions de divulgació, com ara jornades, comunicats o cartells informatius, «perquè la població sigui conscient de la necessitat de gestionar aquest tipus de boscos de forma sostenible, integrant accions que permetin millorar la seva biodiversitat».

Passos de la recerca

El primer pas que es farà durant aquest any consisteix a establir convenis amb els propietaris dels rodals que formaran part de la recerca, fent una diagnosi prèvia de cada un d'ells. També es faran inventaris per estudiar quines actuacions cal dur a terme. A finals d'any, es preveu implementar els models de gestió per a la millora de la biodiversitat en els 24 rodals escollits, que tenen 8 hectàrees cadascun. El següent pas és «valorar si les mesures implementades serveixen per millorar la biodiversitat, procés que farem al llarg del temps que duri el projecte», diu Mundet. En paral·lel, també es realitzarà una valoració econòmica de l'aplicació de les mesures. Una d'elles podria ser la conservació de fusta morta en peu on viuen i s'alimenten espècies, o bé mantenir arbres amb cavitats que són font de biodiversitat.