La Diputació de Girona ha convocat el concurs per escollir el nou director del Patronat de Turisme de la Costa Brava, càrrec que està vacant des del passat mes de setembre, quan Ramon Ramos va renunciar per anar a treballar a la delegació del Govern a Girona. Segons l’oferta de treball publicada al Butlletí Oficial de la Província (BOP), el nou responsable del Patronat cobrarà 72.000 euros anuals, una xifra inferior a la que cobrava Ramos, el sou del qual arribava als 84.000 euros i pel qual havia rebut crítiques. La Diputació convoca el concurs per a cobrir aquesta plaça cinc anys després de l'entrada en vigor de la llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local de l'Estat (ARSAL), que obliga a nomenar el personal directiu «d'acord amb criteris de competència professional i experiència entre funcionaris de carrera». En el cas de Ramos, això no es complia, fet que va generar fortes crítiques de la CUP, malgrat que la Diputació sempre va defensar que el seu nomenament era previ a l’entrada en vigor de la llei.

Per tal de poder accedir al càrrec, els interessats han de ser funcionaris de carrera o personal en règim laboral fix de qualsevol administració pública, o bé ser titulats superiors i amb més de cinc anys d’experiència en l’exercici de competències i funcions similars. En cas de ser funcionaris, cal que siguin del grup A1. També caldrà que s’acrediti el nivell C de català, i malgrat que no es requereix cap titulació en cap altra llengua, es podran fer proves de coneixement d’anglès o altres idiomes que es puguin avaluar, si s’escau. També es tindran en compte els coneixements i l’experiència en direcció d’organitzacions, especialment en el sector dels serveis públics o turístics. El nou responsable del Patronat de Turisme, entre altres tasques, haurà de dissenyar un pla general i traçar les línies estratègiques per aconseguir els objectius de l’entitat.

El Patronat va ser dirigit fins al setembre per Ramon Ramos, exalcalde de Blanes. Malgrat les crítiques de la CUP perquè no s’havia convocat el concurs per a la plaça, tal com estableix la llei ARSAL, la Diputació sempre va defensar que el seu nomenament era legal perquè la llei datava de 2013 i Ramos havia estat nomenat el 2011, quan encara no estava en vigor. Tot i això, el diputat cupaire, Lluc Salellas, va criticar aquest nomenament i també la posterior marxa de Ramos cap a la Generalitat per treballar al costat del delegat del Govern, Pere Vila, tot considerant que era «l’enèsim moviment de repartiment de cadires» per «col·locar persones de partit». Per això, Salellas va demanar a la Diputació que acabés amb la «política d'amistats» a l'hora d'escollir les persones que han d'ocupar càrrecs directius.