02 de abril de 2019
02.04.2019
Diari de Girona

L'àrea de Benestar Social del Pla de l'Estany crea noves eines per a infants, joves i gent gran

La regidoria publica la Memòria 2018 i esmenta que el pressupost de despeses de l'any passat va ser d'uns 2.540.357 euros

02.04.2019 | 18:48
Memòria 2018 de l'àrea de Benestar Social del Pla de l'Estany.

El Consell Comarcal del Pla de l'Estany va comunicar fa uns dies que l'àrea de Benestar Social presentava la Memòria 2018, amb totes aquelles novetats que es van realitzar durant l'any passat, així com el pressupost que es va destinar a les despeses de la regidoria al voltant dels 2.540.357 euros. Segons el Consell Comarcal, aquest informe "serveix com a exercici de transparència i rendiment de comptes a la ciutadania de la comarca, amb l'objectiu de donar a conèixer les actuacions portades a terme". Algunes de les novetats que es van realitzar l'any passat són la constitució d'un Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil o un Servei d'Orientació i Acompanyament a Famílies (SOAF), entre altres accions que pretenen ajudar a col·lectius com els infants, els joves i la gent gran.

El Consell Comarcal apunta a través d'un comunicat que des del 2013 i durant el primer trimestre de l'any, l'àrea de Benestar Social s'encarrega de presentar la memòria de l'exercici dut a terme al llarg de l'any anterior en format de revista, tot i que l'estudi també està a lliure disposició per a tothom que ho desitgi a través de la pàgina web del Consell, en la secció de Benestar Social. A tall d'introducció i resum del contingut de l'informe, els responsables de la institució especifiquen que "en la memòria es poden consultar els serveis que s'ofereixen amb una explicació de les tasques que es realitzen, els nous serveis i programes que tenen l'objectiu de donar respostes a les necessitats canviants de la societat, una anàlisi exhaustiva de l'entorn sobre els perfils vulnerables del Pla de l'Estany, i la gestió econòmica de l'àrea on s'indiquen les despeses de l'exercici 2018".

La Memòria subratlla que la missió de l'àrea és "millorar les condicions de vida i de convivència de les persones, facilitar el desenvolupament personal i comunitari i impulsar i executar polítiques socials al territori. Treballem per la cohesió social i la lluita contra tota mena d'exclusió. Aquest és el nostre motor i la veritable raó per la qual cada dia mantenim amb il·lusió una organització complexa, amb la finalitat d'assegurar el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la vida, mitjançant la cobertura de llurs necessitats personals bàsiques i de les necessitats socials, en el marc de la justícia social i del benestar". Pel que fa a l'equip, l'estudi indica que l'àrea està integrada per 47 professionals, que treballen i intenten abordar totes les necessitats i problemàtiques de la comarca "des d'una perspectiva integral". 

Nous serveis i programes al llarg del 2018

La Memòria indica que al llarg de l'any passat, es van desenvolupar nous serveis i programes amb la voluntat de dona resposta a les necessitats de la població. Un d'ells és el  Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil que té l'objectiu "d'atendre infants i joves amb trastorns adaptatius, dèficit d'atenció, ansietat, trastorns de conducta i d'alimentació entre d'altres, així com de suport a les famílies". També s'ha creat el Servei d'Orientació i Acompanyament a Famílies (SOAF), "per donar suport als pares i tutors en la criança i educació dels menors". L'informe ressalta el nou Servei de suport a les famílies amb infants de zero a tres anys, que consisteix en una "intervenció socioeducativa per millorar les competències personals per a l'exercici de les funcions de criança, i promoure l'autoconeixement i el suport en la cura dels infants". Seguidament, l'estudi esmenta el nou  Programa de suport a l'autonomia personal, que disposa del Servei de Teràpia Ocupacional i el Banc de productes de suport. El darrer punt dels nous serveis de l'àrea és la creació del Programa d'atenció a les persones grans que pateixen abusos i/o maltractaments, eina que "ofereix accions de sensibilització, formació i tractament de casos delectats".

Pel que fa als projectes estratègics, l'àrea detalla que actualment està treballant juntament amb diferents actors en dos programes: per una banda, el nou Pla d'Acció Comunitària i Inclusiva (PLACI) de Banyoles, en el marc del procés d'integració del PLIS-PDC, que pretén "articular les polítiques d'inclusió social des de la perspectiva de l'acció comunitària a la ciutat" i, per altra banda, s'està efectuant l'inici del treball conjunt amb Dipsalut per incloure el nou Pla de salut i benestar de Banyoles en el marc del PLACI. 

 

Pressupost invertit 

La Memòria concreta que el pressupost total de les despeses per a l'exercici de l'any 2018 correspon a 2.540.357,10 euros. L'informe ressalta que la principal font d'ingressos prové de la Generalitat, amb un percentatge del 55,9%, seguit dels ajuntaments, amb un 32,7%. Per altra banda, pel que fa a les despeses, la majoria es destinen a l' atenció social bàsica i a la promoció de l'autonomia i atenció a la dependència.
Compartir a Twitter
Compartir a Facebook