Les organitzacions que treballen amb la població migrada dins la coordinadora Obrim Fronteres, entre les quals hi ha la plataforma Girona Acull, han proposat a la Generalitat que creï la figura del confiament familiar com una via per agilitar i ampliar les possibilitats de l'acolliment i, al mateix temps, descongestionar els centres i els recursos d'atenció als joves estrangers que arriben sols.

La necessitat de trobar solucions per als menors migrants no acompanyats va centrar bona part de la reunió de més de dues hores i mitja que Obrim Fronteres va mantenir, el dimecres 27 de març, amb el conseller de Treball, Afers socials i Famílies, Chakir El Homrani, i el secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, Oriol Amorós.

Un integrant de Girona Acull, Karim Saabni, va explicar que l'experiència diària amb joves migrants els ha fet concloure que el confiament familiar, supervisat per la Generalitat i amb una ajuda econòmica per cobrir les despeses, seria una opció més efectiva que l'acolliment. Saabni va argumentar que la nova figura seria «més àgil i àmplia que l'acolliment», els menors «guanyarien en qualitat de vida i es buidarien els centres, solucionant així la tensió i la sobrecàrrega que pateixen els seus professionals» i, alhora, «seria més barat que tenir-los en un centre».

La proposta d'Obrim Fronteres implica que tècnics de la Generalitat valorin possibles famílies o persones candidates a acollir menors una temporada; una acció que, tal com va apuntar Saabni, podria fer qualservol ciutadà o un contacte o familiar dels migrants que ja viu a Catalunya.

D'altra banda, aquesta mesura també permetria oferir una alternativa a aquells que es queden al carrer quan compleixen 18 anys, una situació que algun cop es resol de manera que «els mateixos educadors dels centres se'ls emporten a casa». «A Girona Acull -va dir Karim Saabni- li consta que això ha passat moltes vegades». Chakir El Hormani i Oriol Amorós van dir a la coordinadora que estudiaran la proposta.

Oportunitats per als adolescents

Aquesta va ser una de les propostes de la coordinadora als responsables de la Generalitat, en una trobada que tenia com a objectiu transmetre queixes i peticions, però també propostes de millora -i ajuda per dur-les a terme- fruit del treball que realitzen sobre el terreny. Entre aquestes propostes també hi havia la d'activar un protocol informatiu per a educadors que reculli els drets dels infants, amb l'objectiu de conscienciar els professionals, i una guia en diversos idiomes per als menors, per tal que sàpiguen on poden recórrer. Un recurs que, segons van traslladar els responsables de l'administració, ja està previst.

Una altra demanda de la coordinadora Obrim Fronteres és que la Direcció General de la Infància deixi d'aplicar la coneguda com a «llei de la primera oportunitat», segons la qual els usuaris dels seus recursos sovint en queden exclosos si es veuen implicats en un incident. «Hem demanat que si l'adolescent comet un error o genera una situació complexa, s'actuï per resoldre-la», va explicar Karim Saabni, qui va remarcar que es tracta de donar-los les mateixes oportunitats que qualsevol família dona als seus fills, tenint present que «són adolescents i tenen un gran potencial». El conseller -va afegir Saabni- va prendre nota de la proposta.