El programa Teleictus s'ha ampliat aquest mes a la Garrotxa, cosa que permetrà connectar amb telemedicina els professionals de Neurologia de l'hospital Josep Trueta de Girona i els del servei d'Urgències de l'hospital Josep Truetahospital d'Olotper agilitzar el tractament dels pacients garrotxins que han patit un ictus. Així, Olot s'afegeix al programa que a les comarques gironines es va iniciar l'any 2012 amb els hospitals de Figueres i Palamós, i que va continuar al desembre amb el de Campdevànol.

Gràcies a un sistema de telemedicina, quan un pacient pateix un ictus i se'l deriva a algun dels quatre hospitals, els professionals d'Urgències es connecten telemàticament amb els neuròlegs del Trueta que estan de guàrdia perquè els ajudin amb el diagnòstic i es pugui instaurar el tractament de reperfusió al pacient a l'hospital comarcal mateix.

Això permet avançar l'inici del tractament, fet que contribueix a eliminar o disminuir les seqüeles de l'infart cerebral. En aquest tipus de malalties anomenades «tempodependents», la rapidesa en l'administració del tractament està directament lligada a les possibilitats de recuperació dels pacients.

Així, la reducció del temps incideix en un millor pronòstic per a l'afectat i en l'increment del nombre de candidats a rebre tractament recanalitzador (trombolític) per desobstruir les artèries afectades.

Els trombolítics o tractaments de reperfusió són els fàrmacs que han mostrat ser més eficaços en el tractament de l'infart cerebral en les primeres hores. Consisteix a intentar dissoldre el trombe que ha clos l'artèria i que dificulta la circulació cerebral correcta, i es pot administrar als pacients en qui no té contraindicació i que arriben al centre dins les quatre o cinc hores següents a l'inici dels símptomes de l'ictus.

Unes 20 connexions anuals

Les previsions són que es puguin realitzar entre 15 i 20 connexions a l'any i que, en el 50% dels casos, es pugui avançar a Olot el tractament trombolític.

Durant el 2018 van ingressar a la Unitat d'Ictus del Trueta 71 pacients de la Garrotxa, el 10% del total d'ingressos. D'aquests, disset pacients van poder rebre tractament trombolític, ja que van arribar al centre hospitalari dins de les quatre hores i mitja des que es va produir l'ictus.

La posada en marxa del Teleictus entre els hospitals Trueta i el d'Olot permet el contacte directe entre els professionals d'ambdós centres i la protocol·lització de circuits d'atenció als pacients amb ictus, la qual cosa permetrà millorar la identificació dels pacients que podrien rebre tractament recanalitzador de manera precoç, destaquen des del centre gironí.

El Teleictus permetrà avançar l'administració del tractament trombolític a l'hospital d'Olot, de manera que s'espera que més pacients se'n puguin beneficiar. Tot i la posada en funcionament del Teleictus, els casos de més complexitat detectats pel SEM in situ seran candidats a anar directament a l'hospital Trueta.

Per posar-se en contacte amb el Trueta, l'hospital garrotxí s'ha dotat de mòbils i tauletes, de manera que es pot utilitzar des de qualsevol ubicació on es trobi el pacient. És el mateix sistema que s'utilitza a Campdevànol, que va ser el primer sistema de connexió portàtil que es va instal·lar a tot l'Estat.