Les persones es poden imputar a partir dels 14 anys. És llavors quan tot i la seva condició de menors, ja tenen responsabilitats penals. La finalitat de les penes imposades a menors, però, és educativa i en cap cas punitiva. En aquest sentit, Torns va indicar durant la seva visita al CE Montilivi que «la majoria de les sentències imposades pels jutges són de règim semiobert». Això implica que les activitats formatives i ocupacionals dels joves es poden fer dins i fora dels centres.

Els set centres de justícia juvenil acullen joves d'entre 14 i 18 anys que han estat processats per la justícia de menors, i que se'ls han imposat mesures judicials tan cautelars com fermes. Tot i això, en cas del compliment d'una condemna que es perllongui més enllà de la majoria d'edat, el jutge pot decretar que l'internament s'allargui fins els 23 anys.

La majoria dels menors internats ho han estat per robatoris amb intimidació i danys. Només una petita part dels internats ho són per delictes greus. Per ara, l'ocupació als centres de justícia juvenils catalans és del 93%, una xifra que amb l'augment de places serà provisionalment del 84%.

D'entre els equips que formen part dels centres de justícia juvenils hi ha educadors, treballadors socials, mediadors culturals, mestres, formadors ocupacionals, personal sanitari i psicòlegs. Tot plegat amb l'objectiu de rehabilitar i insertar-los a la societat.