El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) ha reforçat els serveis i els programes a les dones en situació de violència masclista creant una Xarxa d'atenció especialitzada que es va començar a implantar ahir.

La primera fase del projecte consistirà en què cadascuna de les 69 oficines de treball tindran un professional de referència que oferirà atenció personalitzada i permanent a les dones que pateixen violència. La xarxa s'anirà implantant progressivament i, un cop desplegada, la plantilla de professionals per a desenvolupar aquesta tasca s'ampliarà fins a les 155 persones.

Cinc mil dones inscrites a les oficines de treball han manifestat estar en situació de violència masclista. Segons va explicar ahir el Departament de Treball, Afers socials i famílies, l'objectiu és que rebin l'ajut i l'acompanyament de professionals que vetllin perquè puguin exercir els seus drets a trobar una feina i a la inserció laboral en les millors condicions possibles. Els professionals que s'encarregaran d'aquesta tasca han rebut formació específica en atenció a dones en situació de violència masclista.

Característiques de la xarxa

Algunes de les característiques d'aquesta xarxa són la proximitat, el fet d'oferir un professional de referència a l'oficina de treball i amb formació específica i permanent. A més, la xarxa permet homogeneïtzar els protocols i la manera d'actuar en totes les oficines i es dissenyaran eines específiques de gestió, així com la creació d'una comunitat virtual per compartir coneixement i bones pràctiques. Al mateix temps, la informació que se'n desprengui servirà per dissenyar millors programes de polítiques actives d'ocupació pel col·lectiu.

El SOC s'ha marcat com a «actuació prioritària» millorar les polítiques per a les víctimes de violència masclista que busquen feina, tal com queda recollit al Pla de desenvolupament de les polítiques d'ocupació 2019-2020.